Navigation path

Partners

De Commissie werkt nauw samen met tal van strategische partners om van het Europees Jaar een succes te maken en om burgers van alle leeftijden, rangen en standen te bereiken op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.

De Commissie kan rekenen op de steun van haar eigen afdelingen en haar vertegenwoordigingen in de EU-landen, maar ook van andere EU-instellingen en externe partners.

Contactcentra Europe Direct

Contactcentra Europe Direct

Deze dienst van de Commissie geeft u een antwoord op al uw vragen over de Europese Unie.
Bel gratis 00 800 67 89 10 11 (overal in de EU).

Informatiecentra Europe Direct

Informatiecentra Europe Direct

Bijna 500 kantoren, verspreid over alle EU-landen, staan klaar om u informatie over de Europese Unie te geven.

Europees Parlement (en de informatiebureaus in de EU-landen)

Europees Parlement (en de informatiebureaus in de EU-landen)

Het enige rechtstreeks verkozen orgaan van de Europese Unie. De 754 leden worden om de vijf jaar verkozen door de burgers in de EU-landen.

Europees Economisch en Sociaal Comité

Europees Economisch en Sociaal Comité

Vertegenwoordiger van de werkgevers, werknemers en andere belangengroepen in Europa. Aals raadgevend orgaan brengt het Comité advies uit aan de grotere instellingen, met name de Raad, de Commissie en het Europees Parlement.

Comité van de Regio’s

Comité van de Regio’s

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. Betrekt regionale en lokale overheden bij de Europese besluitvorming.

Alliantie voor het Europees Jaar van de burger (EYCA)

Alliantie voor het Europees Jaar van de burger (EYCA)

Een alliantie van zo'n zestig Europese en nationale organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Raad van Europa

Raad van Europa

Zet zich in voor de eerbiediging van de fundamentele waarden: mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Er zijn 47 landen bij de Raad van Europa aangesloten, bijna heel Europa.

Nationale coördinerende instanties

Nationale coördinerende instanties - 2013

Sommige landen hebben een coördinator aangewezen om de nationale activiteiten te organiseren, plaatselijke en regionale activiteiten te helpen promoten en alle belanghebbenden bij het Europees Jaar te betrekken.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Algemene vragen?

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europese verkiezingen