Navigation path

Uw EU-rechten

Het EU-burgerschap is geen lege huls. Het is een concrete status waaraan allerlei rechten zijn verbonden.

Uw rechten als EU-burger

De EU wil dat u weet welke rechten u als EU-burger heeft en dat u daar in uw dagelijks leven gebruik van kunt maken. Het Verslag over het EU-burgerschap draagt hiertoe bij. In het tweede deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden alle EU-burgerrechten opgesomd. Ze zijn ook opgenomen in Hoofdstuk V van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Het recht om binnen de EU vrij te reizen en te verblijven en niet gediscrimineerd te worden op basis van uw nationaliteit

Als EU-burger mag u binnen de EU reizen en wonen waar u wilt. Er zijn wel een paar beperkingen. Zo kan u aan de grens worden gevraagd uw identiteitskaart te laten zien, en als u langer dan drie maanden in een ander EU-land wilt wonen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, afhankelijk van het doel van uw verblijf (werk, studie,...).

Actief en passief kiesrecht

Als u als EU-burger in een ander EU-land woont, kunt u daar stemmen en zich kandidaat stellen bij gemeentelijke en Europese verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van dat land.

Recht van petitie

Dankzij het recht van petitie kan u bij het Europees Parlement een klacht indienen of een probleem melden. U kunt het parlement wijzen op een persoonlijk probleem, of op een kwestie van openbaar belang. Het onderwerp moet vallen binnen de bevoegdheid van de EU, en het moet u rechtstreeks aanbelangen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman

Klachten over wanbeheer door een EU-instelling kunt u indienen bij de Ombudsman.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een EU-instelling, en u hebt recht op een antwoord in het Nederlands (of in een van de andere 22 officiële EU-talen).

Het recht op consulaire bescherming

Als u buiten de EU hulp nodig heeft, kunt u als EU-burger aanspraak maken op consulaire bescherming van de ambassade of het consulaat van om het even welk EU-land, onder dezelfde voowaarden als onderdanen van dat land.. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij een overlijden, ongeval, ziekte, arrestatie, gevangenschap, geweldmisdrijf en repatriëring.

Het recht om de Commissie te vragen nieuwe wetgeving voor te stellen

Via een Europees burgerinitiatief kunt u de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen. U moet daarvoor minstens 1 miljoen handtekeningen verzamelen in minstens een kwart van de EU-landen.

Grondrechten

De EU is gebaseerd op de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten, waaronder de rechten van mensen die tot minderheden behoren.

Andere grensoverschrijdende rechten

Sociale zekerheid

U hoeft maar in één land tegelijk premies voor de sociale zekerheid te betalen, zelfs als u in meer dan een land werkt of naar het buitenland verhuist. Maar u krijgt doorgaans ook maar van één land een uitkering.

Naar de dokter gaan in het buitenland

Volgens de EU-regels heeft u recht op medische behandeling in een ander EU-land. De kosten daarvan worden onder bepaalde voorwaarden door uw zorgverzekeraar vergoed.

Studeren in het buitenland

Als EU-burger heeft u het recht om in een ander EU-land onder dezelfde voorwaarden te studeren als de eigen burgers van dat land.

Online winkelen

Bij het online winkelen binnen Europa biedt de EU-wetgeving u bescherming.

Passagiersrechten

Soms heeft u als reiziger recht op terugbetaling en misschien zelfs schadevergoeding bij grote hinder tijdens een internationale vlieg- of treinreis met vertrek in de EU of, als u tenminste met een vervoerder uit de EU reist, ook met vertrek buiten de EU en aankomst in de EU.

Goedkoper mobiel bellen

Voor mobiel bellen in een ander EU-land geldt er een maximumtarief per minuut.

Veilige, betrouwbare en betaalbare energie

Dankzij de EU bent u als consument beter beschermd en kunt u de voordeligste tarieven voor gas en elektriciteit kiezen.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Algemene vragen?

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europese verkiezingen