Navigation path

Visie op het Europees Jaar van de burger

Als EU-burgers hun EU-rechten beter begrijpen en benutten, dan is dat goed voor henzelf, maar ook voor economie en samenleving in de Europese Unie als geheel.

Goed geïnformeerde burgers begrijpen dat zij belang hebben bij de EU, en dat motiveert hen om, op welk niveau dan ook, deel te nemen aan het democratisch leven in de EU. Dat is de visie achter het Europees Jaar van de burger 2013. Het Jaar biedt iedereen in de Europese Unie een uitgelezen kans:

 • meer te weten te komen over de rechten en kansen die het EU-burgerschap hen biedt, met name het recht om overal in de EU te wonen en werken
 • deel te nemen aan debatten over de belemmeringen om van die rechten gebruik te maken en concrete oplossingen voor te stellen
 • deel te nemen aan burgerfora over EU-beleid en -onderwerpen
 • zich voor te bereiden op de Europese verkiezingen van 2014 en deel te nemen aan het democratisch leven in de EU

Er worden zoveel mogelijk activiteiten georganiseerd door burgers en maatschappelijke organisaties zelf.

De Europese Commissie zorgt voor:

 • een voorlichtingscampagne met een meertalige website, een persmap en promotiemateriaal
 • een startevenement in november 2012
 • een openings- en sluitingsconferentie en een reeks dialogen tussen eurocommissarissen en mensen uit alle geledingen van de samenleving
 • het ondersteunen van nationale, regionale en plaatselijke evenementen, overal in de EU.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Algemene vragen?

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europese verkiezingen