Navigation path

Achtergrond: Europees Jaar van de burger 2013

In het Europees Jaar van de burger 2013 gaat de aandacht uit naar de rechten die iedereen in de Europese Unie als burger van de EU geniet. Meer dan 500 miljoen Europeanen plukken hier dagelijks de vruchten van, net als de Europese economie.

Het Europees Jaar zet aan tot een dialoog op alle niveaus bij overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven om te ontdekken hoe de EU er, volgens u als burger, in 2020 uit moet zien als het gaat om rechten, beleid en bestuur.

Waarom een Europees Jaar van de burger?

De rechten van de EU-burger zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie als aanvulling op nationale rechten. Als de mensen hun rechten kennen en er gebruik van maken, dan is dat goed voor henzelf, maar ook voor de EU als geheel, zowel economisch als politiek, omdat de burger zo meer bij de Europese Unie betrokken raakt.

De conclusie van het Verslag over het EU-burgerschap 2010 van de Europese Commissie luidde dat de EU-burgers niet ten volle van hun rechten gebruik maken omdat ze ze niet goed kennen, met name het recht om in een ander EU-land te gaan wonen.

In hetzelfde jaar riep het Europees Parlement de Commissie op om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger, om het debat over het burgerschap te stimuleren en de EU-burgers over hun rechten te informeren.

Politieke achtergrond

Het Europees Jaar van de burger 2013 vindt plaats op een in allerlei opzichten belangrijk moment:

  • Een jaar voor de Europese verkiezingen van 2014: het Europees Jaar is een aanvulling op de inspanningen van de EU-instellingen en landen om de EU-burger te herinneren aan zijn stemrecht en mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.
  • De 20ste verjaardag van het EU-burgerschap: dit concept werd immers in het leven geroepen door het Verdrag van Maastricht, dat in 1993 in werking trad.
  • De publicatie van een nieuw verslag over het EU-burgerschap 2013: hierin wordt beschreven in welke opzichten de burger nog niet ten volle gebruik maakt van zijn EU-rechten en worden maatregelen voorgesteld om de belemmeringen weg te nemen.
  • Het Europees Jaar van de burger is één grote campagne voor de voordelen die het EU-burgerschap de burger biedt: als mens, consument, inwoner, student, werknemer of zelfstandige, en in de politiek.
  • De betrokkenheid van het grote publiek is van cruciaal belang: Zoals Commissievoorzitter Barroso al aangaf in zijn State of the Union voor 2012: “De tijd dat Europese integratie plaatsvond met stilzwijgende toestemming van de burger, is voorbij. Europa is geen zaak van technocraten, bureaucraten of diplomaten, het moet steeds democratischer worden.” In het licht van de economische en financiële problemen in de EU-landen, is het belangrijker dan ooit dat de EU-burger meer inspraak krijgt en dat de Unie zich nog meer tot de burger richt. Iedere EU-burger moet zich betrokken voelen bij de gemeenschap en de samenleving waar hij deel van uitmaakt: plaatselijk, regionaal en nationaal, maar ook op Europees niveau. Dit is van vitaal belang voor een gezonde democratie en voor de toekomst van de Europese Unie.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Algemene vragen?

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europese verkiezingen