Navigation path

Imsieħba

Il-Kummissjoni qed taħdem ma għadd ta’ msieħba strateġiċi biex is-Sena Ewropea tkun ta’ suċċess, biex tgħin ħalli jintlaħqu ċ-ċittadini mill-isferi tal-ħajja kollha u fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali.

Barra minn hekk biex tkun tista’ tagħti appoġġ mid-dipartimenti u r-Rappreżentanzi fil-pajjiżi tal-UE, il-Kummissjoni qed tistrieħ fuq appoġġ qawwi minn istituzzjonijiet oħrajn tal-UE u l-imsieħba esterni.

Iċ-Ċentri ta' Kuntatt Dirett Ewropew

Iċ-Ċentri ta' Kuntatt Dirett Ewropew

Servizz tal-Kummissjoni li jgħinek issib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea
Ċempel 00 800 67 89 10 11 bla ħlas minn kullimkien fl-UE.

Ċentri ta' Informazzjoni Europe Direct

Ċentri ta' Informazzjoni Europe Direct

Madwar 500 uffiċċju fil-pajjiżi tal-UE kollha jipprovdu informazzjoni dwar l-UE

Il-Parlament Ewropew (u l-Uffiċċji ta' Informazzjoni tiegħu fl-Istati Membri)

Il-Parlament Ewropew (u l-Uffiċċji ta' Informazzjoni tiegħu fl-Istati Membri)

L-entità eletta b’mod dirett tal-Unjoni Ewropea. 754 Membru tal-Parlament Ewropew jiġu eletti kull ħames snin mill-elettorati tal-pajjiżi membri tal-UE.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u l-gruppi ta' interess. L-assemblea konsultattiva tagħti opinjonijiet lill-istituzzjonijiet akbar minnha – b’mod partikolari lill-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-Kumitat tar-Reġjuni

L-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Tinvolvi l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Is-Sena Ewropea tal-Alleanza taċ-Ċittadini (EYCA)

Is-Sena Ewropea tal-Alleanza taċ-Ċittadini (EYCA)

Din l-unjoni tal-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili tirrappreżenta sittin organizzazzjoni "u pjattaformi fil-livell Ewropew".

Kunsill tal-Ewropa

Kunsill tal-Ewropa

Jippromwovi r-rispett għall-valuri fondamentali tiegħu: drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Ma' 47 pajjiż membru, hu jkopri virtwalment l-Ewropa kollha.

L-entitajiet nazzjonali ta’ koordinazzjoni (ENK)

L-entitajiet nazzjonali ta’ koordinazzjoni (ENK) - 2013

Xi pajjiżi ħatru koordinatur nazzjonali biex jorganizza attivitajiet nazzjonali, jgħin biex jiġu promossi l-attivitajiet lokali u reġjonali u jinvolvi l-partijiet interessati rilevanti kollha fis-Sena Ewropea.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kuntatt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Għal mistoqsijiet ġenerali

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elezzjonijiet Ewropej