Navigation path

08/05/2013

ES pilsonība: Komisija ierosina 12 pasākumus pilsoņu tiesību nostiprināšanai

Eiropas Komisija šodien paziņoja par jauniem pasākumiem ES pilsoņu tiesību nostiprināšanai, lai novērstu šķēršļus, ar kuriem pilsoņiem vēl aizvien jāsaskaras ikdienas dzīvē.

2013. gada ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti 12 konkrēti veidi, kā palīdzēt eiropiešiem labāk izmantot savas ES tiesības: sākot no darba meklēšanas citā ES valstī līdz aktīvākai līdzdalībai Savienības demokrātiskajos procesos. Šo priekšlikumu galvenais mērķis ir atvieglot dzīvi cilvēkiem, kas strādā un mācās citā ES valstī; mazināt pārmērīgo formalitāšu slogu ES pilsoņiem, kas dzīvo un ceļo ES; novērst šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. Eiropas pilsoņu gadā Eiropas Komisija ar ziņojumu par ES pilsonību atbild tiem ES pilsoņiem, kas ir informējuši par problēmām, kuras viņiem radušās ceļojot, pārceļoties uz dzīvi vai iepērkoties citā ES valstī.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kuntatt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Għal mistoqsijiet ġenerali

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elezzjonijiet Ewropej