Navigation path

Drittijiet tal-UE tiegħek

Iċ-ċittadinanza tal-UE mhix kunċett vojt iżda status konkret li miegħu huma marbuta għadd ta' drittijiet.

Id-Drittijiet taċ-Ċittadinanza tal-UE

L-UE tixtieq li int tkun taf dwar dawn id-drittijiet li għandek bħala Ċittadin tal-UE u li tkun tista' tgawdihom bis-sħiħ fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE sar għalhekk. Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE huma stipulati fit-Tieni Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma stabbiliti wkoll fil-Kapitolu V tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Id-dritt li tiċċaqlaq u tgħix liberament fl-UE u li ma tkunx diskriminat minħabba n-nazzjonalità

Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt li tiċċaqlaq u tgħix fejn trid fl-UE. Japplikaw xi kundizzjonijiet. Ngħidu aħna, meta tidħol f'pajjiż ieħor tal-UE tista' tintalab turi identifikazzjoni, u biex tgħix f'pajjiż ieħor għal iktar minn tliet xhur għandek tilħaq ċerti kundizzjonijiet skont jekk intix qed taħdem, tistudja, eċċ.

Id-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet

Meta tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt, bħala ċittadin tal-UE, li tivvota u toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet muniċipali u tal-UE li jsiru f'dak il-pajjiż, bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' hemmhekk.

Id-dritt ta' petizzjoni

Id-dritt tal-petizzjoni jippermettilek tesprimi tħassib jew tressaq ilmenti quddiem il-Parlament Ewropew. Tista' titlob lill-Parlament biex jindirizza bżonn jew ilment personali jew ta' interess pubbliku. Is-suġġett għandu jikkonċerna attività tal-UE, u għandu jikkonċernak direttament.

Id-dritt li tilmenta mal-Ombudsman

Għall-ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina minn istituzzjoni jew entità tal-UE, tista' tilmenta mal-Ombudsman.
Tista' tikkuntattja direttament l-istituzzjonijiet tal-UE u l-entitajiet konsultattivi, u int intotlat tingħata tweġiba fi kwalunkwe waħda mit-23 lingwa uffiċjali tal-UE.

Id-dritt għall-protezzjoni konsulari għaċ-ċittadini tal-UE mhux rappreżentati

Meta tkun f'pajjiż mhux fl-UE u tkun teħtieġ l-għajnuna, bħala ċittadin tal-UE int intitolat għall-protezzjoni konsulari minn ambaxxata jew konsulat ta' kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż. L-għajnuna tiġi provduta f'sitwazzjonijiet bħal mewt, inċident jew marda, arrest jew detenzjoni, reat vjolenti u ripatrijazzjoni.

Id-dritt li titlob lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni ġdida

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermettilek titlob lill-Kummissjoni Ewropea tipprepara proposta għal att legali. Il-petizzjoni għandha tiġi ffirmata minn tal-inqas miljun ċittadin minn tal-inqas kwart tal-pajjiżi tal-UE.

Id-drittijiet fundamentali

L-UE hija bbażata fuq il-valuri tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoritajiet.

Drittijiet oħra bejn il-fruntieri

Aċċess għas-sigurtà soċjali

Meta tiċċaqlaq fl-UE, tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f'pajjiż wieħed biss, anke meta taħdem f'iktar minn pajjiż wieħed. Ġeneralment, tirċievi l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali minn dak il-pajjiż biss ukoll.

Kura tas-saħħa barra pajjiżek

Skont il-liġi tal-UE, tista' titlob kura medika f'pajjiż ieħor tal-UE u tista' tkun intitolat li tieħu lura l-ispejjeż mingħand l-assiguratur nazzjonali tiegħek.

Studja barra pajjiżek

Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt tistudja f'kull pajjiż tal-UE bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Xiri onlajn

Il-liġi tal-UE tipproteġik meta tixtri onlajn fl-Ewropa.

Id-drittijiet tal-passiġġieri

Jekk ikollok problemi bi vvjaġġar bil-ferrovija jew titjiriet internazzjonali li jitilqu mill-UE jew jaslu fl-UE ta' kumpanija fl-UE minn pajjiż barra mill-UE, tista' tkun intitolat għall-flus lura u possibilment għal kumpens.

Sejħiet irħas bil-mowbajl

Meta tuża l-mowbajl f'pajjiż ieħor tal-UE, hemm limitu ta' kemm tista' tintalab li tħallas.

Enerġija sikura u għall-but ta' kulħadd

Bħala konsumatur, tinsab protett aħjar u għandek id-dritt li tagħżel l-aħjar provveditur ta' gass u elettriku għal ħtiġijietek, grazzi għall-UE.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kuntatt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Għal mistoqsijiet ġenerali

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elezzjonijiet Ewropej