Navigation path

Il-viżjoni: Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013

Meta ċ-ċittadini tal-UE jifhmu aħjar id-drittijiet li għandhom tal-UE, u jużawhom aktar, għandhom jibbenefikaw aktar bħala individwi, u jibbenefikaw ukoll aktar l-ekonomija u s-soċjetà tal-UE.

Ċittadini informati jifhmu li għandhom interess fl-Unjoni Ewropea, u se jitħeġġu biex jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-UE fil-livelli kollha. Din hi l-viżjoni għas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013. Is-Sena se tagħti opportunità lin-nies fl-Unjoni Ewropea kollha biex:

 •  jitgħallmu dwar id-drittijiet u l-opportunitajiet miftuħin għalihom permezz taċ-ċittadinanza tal-UE – b’mod partikulari d-dritt tagħhom biex jgħixu u jaħdmu kullimkien fl-UE
 • jieħdu sehem f’dibattiti dwar l-ostakoli biex jużaw dawn il-drittijiet u biex jiġu ġġenerati proposti speċifiċi sabiex jiġu indirizzati
 • jipparteċipaw f’forums ċiviċi dwar il-politiki u l-kwistjonijiet tal-UE
 • jippreparaw biex jivvotaw fl-2014 fl-elezzjonijiet Ewropej u jimpenjaw lilhom infushom fil-ħajja demokratika tal-UE.

Se jiġu organizzati fl-aktar livell bażiku l-attivitajiet kollha possibbli, miċ-ċittadini u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili nfushom.

Il-Kummissjoni Ewropea hi responsabbli għal:

 • kampanja ta’ komunikazzjoni, b’websajt multilingwi, għodda għall-kampanja, kitt għall-istampa u materjal ta’ promozzjoni
 • tnedija tal-midja/laqgħa ta’ bidu f’Novembru 2012
 • ftuħ u għeluq ta’ konferenzi u sensiela ta’ djalogi bejn il-Kummissjoni Ewropea u ċ-ċittadini mill-oqsma kollha tal-ħajja
 • appoġġ lill-avvenimenti nazzjonali, reġjonali u lokali f’UE kollha.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kuntatt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Għal mistoqsijiet ġenerali

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elezzjonijiet Ewropej