Navigation path

Resursu bibliotēka

Te atrodamas publikācijas un videomateriāli par Eiropas Pilsoņu gadu un ar to saistītiem tematiem, piemēram, aktīvu pilsonisko līdzdalību un pilsoņu tiesībām, kas izriet no ES tiesību aktiem.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas