Navigation path

Partneri

Lai Eiropas gads izdotos, Komisija sadarbojas ar vairākiem stratēģiskajiem partneriem. Mērķis ir vietējā, reģionu un valsts līmenī uzrunāt iedzīvotājus no visām sociālajām grupām.

Organizēšanā piedalās ne vien dažādas Komisijas struktūrvienības un pārstāvniecības ES dalībvalstīs. Komisijai daudz palīdz arī citas ES iestādes un ārējie partneri.

Europe Direct

Dienesta “Europe Direct” kontaktcentris

Tas ir Komisijas piedāvāts pakalpojums, ar kura palīdzību varat atrast atbildi saviem jautājumiem par Eiropas Savienību.
Zvaniet par velti uz tālruni 00 800 67 89 10 11 no jebkuras vietas ES.

Europe Direct

Dienesta “Europe Direct” informācijas centri

Aptuveni 500 biroji, kas izvietoti visās ES dalībvalstīs un sniedz informāciju par ES.

Eiropas Parlaments (un tā informācijas biroji dalībvalstīs)

Šī ir Eiropas Savienības iestāde; deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās. Eiropas Parlamenta 794 deputātus ES dalībvalstu iedzīvotāji pārvēlē ik pēc pieciem gadiem.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Tā pārstāv Eiropas darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas. Komitejas plenārsēdēs tiek pieņemti atzinumi, kas adresēti lielākajām ES iestādēm, pirmām kārtām Padomei, Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Reģionu komiteja

Tā ir ES organizācija, kas pulcē reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvjus. Mērķis ir ES lēmumu pieņemšanā iesaistīt pašvaldības.

eyca

Eiropas Pilsoņu gada alianse (EYCA)

Šajā pilsoniskās sabiedrības organizāciju aliansē ietilpst 60 organizācijas un Eiropas līmeņa platformas.

Eiropas Padome

Šī organizācija aizstāv tās galvenās vērtības — cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Eiropas Padomē ir 47 dalībvalstis, un tajā ir pārstāvēta gandrīz visa Eiropa.

Valstu koordinējošās iestādes - 2013

Dažas valstis ir izvēlējušās iestādi, kas koordinē šo valstu pasākumus, palīdz organizēt pasākumus vietējā un reģionālā līmenī un Eiropas pilsoņu gadā iesaista visas ieinteresētās personas.

Eiropas Pilsoņu gada vēstnieki - 2013

Vēstnieki: Sabiedrībā zināmas un publiskas personas, kas kā labas gribas vēstnieki atbalsta Eiropas Pilsoņu gadu ES un nacionālā mērogā

"Gada sejas" - 2013

"Gada sejas": ES dalībvalstu pilsoņi, kuri ir aktīvi izmantojuši savas ES pilsoņa tiesības, sniedzot vērtīgu ieguldījumu Eiropas izaugsmē

Runas personas - 2013

Runas personas: Mācībspēki, kā arī eksperti pilsoniskumā un ES tiesībās, kuri Eiropas Pilsoņu gada ietvaros izglīto un dalās ar savu pieredzi par dažādām ar ES saistītām jomām

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas