Navigation path

24/10/2013 08:00 - 25/10/2013 15:00

V Konferencja Doktorantów „Młodzi KES" pt. Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy. | Warszawa (Poland)

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”. Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone tematowi: „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy.” Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 V Konferencja Doktorantów „Młodzi KES” wpisuje się w ramy Europejskiego Roku Obywateli, dążąc do szerszego zainteresowania społeczności doktorantów tematyką społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw jak i Unii Europejskiej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i ogólnopolski. Skierowana jest do uczestników studiów doktoranckich. Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja oraz dyskusja wyników badań doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski, poświęconych społeczeństwu obywatelskiemu, jego roli w Unii Europejskiej i współczesnych gospodarkach oraz związanym z nim zagadnieniom instytucjonalno-prawnym. Tak zakreślone ramy pozwalają na ujęcie przedmiotowej tematyki zarówno od strony teorii, jak i praktyki oraz na przeprowadzenie analiz porównawczych i historycznych. Problematyka Konferencji będzie punktem wyjścia do rozważań w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego, a szczególnie roli społeczeństwa obywatelskiego, migracji i polityki integracji imigrantów. Konferencja rozpocznie się panelem, do udziału w którym zaproszeni zostaną eksperci zajmujący się problematyką społeczeństwa obywatelskiego zarówno w ujęciu naukowym jak i w praktyce. Dla referentów planujemy utworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych, związanych z podstawowymi perspektywami i wymiarami problematyki poruszanej podczas Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas