Navigation path

20/02/2013 11:00 - 20/02/2013 14:30

Speakers' Corner: EYC 2013 - jak uczyć aktywności obywatelskiej?/How to develop a civic activity? | Warsaw (Poland)

Jak wspierać i rozwijać aktywność obywatelską w wymiarze polskim i europejskim? Jak uczyć korzystania z przysługujących praw? Spotkaj się, dowiedz się, wypowiedz się!

W pierwszej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z wieloletnią praktyką w dziedzinie działań na rzecz wspierania aktywności obywatelskiej. Druga część spotkania będzie okazją do poznania możliwości w zakresie działań na rzecz aktywności obywatelskiej – programów, projektów, oferty edukacyjnej, możliwości dofinansowania itp., a także dobrych praktyk. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany opinii i doświadczeń.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas