Navigation path

Piedalies diskusijāPiedalies diskusijā

2013. gadā atzīmējām Eiropas Pilsoņu gadu, kura galvenā tēma bija ES pilsoņu tiesības. 2014. gadā mēs turpināsim dažas Eiropas Pilsoņu gada aktivitātes, šoreiz vairāk pievēršoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks no 22. līdz 25. maijam. Šogad mēs veicināsim visu līmeņu dialogu starp valdību, pilsonisko sabiedrību un uzņēmējdarbības sektoru. Viscaur Eiropā notiks pasākumi un konferences, kuros it sevišķi apspriedīsim pārstāvības demokrātijas un līdzdalības demokrātijas nozīmi Eiropas Savienībā un informēsim par esošajiem instrumentiem, kas ļauj labāk piedalīties Eiropas demokrātiskajos procesos.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videomateriāli

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Jums ir jautājumi par Eiropas Savienību? Jautājiet mums!