Navigation path

Kas ir Eiropas Pilsoņu gads

Jo labāk ES pilsoņi izprot savas tiesības, ko viņiem garantē ES, un jo vairāk viņi tās izmanto, jo vairāk iegūst gan viņi paši, gan ES ekonomika un sabiedrība kopumā.

Labi informēti pilsoņi saprot, ka viņiem ir teikšana par Eiropas Savienību, un ir gatavi iesaistīties visos ES demokrātijas līmeņos. Eiropas Pilsoņu gada (2013) mērķis ir panākt šādu stāvokli. Šajā gadā iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā būs iespēja:

 •  uzzināt, kādas tiesības un iespējas viņiem dod ES pilsonība (jo īpaši tiesības dzīvot un strādāt jebkur ES);
 • piedalīties diskusijās par šķēršļiem, kas traucē izmantot šīs tiesības. Iedzīvotāji varēs ierosināt konkrētus risinājumus, kā tos novērst;
 • piedalīties dažādos pilsoniskās sabiedrības forumos par ES politiku un ES lietām;
 • sagatavoties balsošanai 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un iesaistīties ES demokrātijā.

Pēc iespējas vairāk pasākumu rīkos vietējā līmenī (paši pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas).

Eiropas Komisija uzņēmusies atbildību par šādām lietām:

 • informācijas kampaņu, tostarp tīmekļa vietni daudzās valodās, kampaņas materiāliem, informāciju presei;
 • plašsaziņas kampaņas sākšanas sanāksmi 2012. gada novembrī;
 • atklāšanas un noslēguma konferencēm un virkni diskusiju starp ES komisāriem un pilsoņiem no dažādām sociālajām grupām;
 • atbalsta sniegšanu valsts, reģionu un vietēja līmeņa pasākumu rīkotājiem visā ES.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas