Navigation path

Sąlygos

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas, nes jose pateikiama svarbios informacijos apie teisės aktais numatytas jūsų teises ir pareigas. Naudojimo sąlygos laikui bėgant gali kisti, todėl reikėtų reguliariai tikrinti, ar jos nepasikeitė.

Šios „2013-ųjų – Europos piliečių metų“ interneto svetainės savininkas ir administratorius yra Europos Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas.

Įžanga

Kad portalas būtų patogus ir malonus naudoti, nustatėme keletą pagrindinių elgesio taisyklių, kurias galime retkarčiais atnaujinti iš anksto apie tai nepranešę. Visi šios svetainės paslaugomis besinaudojantys lankytojai turėtų perskaityti šias taisykles ir gaires, su jomis sutikti ir nė vienos iš jų nepažeisti. Prašytume susipažinti su portalo naudojimo gairėmis.

SVARBU!Tinkamas vaizdinių elementų naudojimas (pateikiami skyriuje Kampanijos priemonės)

Europos piliečių metų (2013 m.) šūkį, logotipą ir kitus vaizdinius elementus galima naudoti tik tikslais, suderinamais su Europos metų principais ir tikslais, ir laikantis galiojančių autorių teisių taisyklių.

Čia skaitykite išsamią Europos Komisijos teisinę informaciją.

Kampanijos priemonės suteikia jums galimybę, pritaikius oficialius kampanijos šablonus, paženklinti ir iliustruoti savo Europos piliečių metų (2013 m.) renginius ir veiklą.

Netinkamas turinys

Toliau nurodyti dalykai laikomi netinkamu turiniu. Dėl tokio turinio skelbimo gali būti laikinai arba visam laikui sustabdytas naudojimasis paskyra ir pašalinti netinkami įrašai.

 • Žeminantys, Įžeidžiantys, vulgarūs, neapykantos kupini, priekabiaujamo pobūdžio, nepadorūs, niekinantys arba grasinantys įrašai arba vaizdiniai elementai. Taip pat visi komentarai arba medžiaga, kurie yra rasistiniai, seksualiai užgaulūs, kuriais užgaunami, įžeidžiami arba žeminami kurios nors etninės grupės arba religinės bendruomenės atstovai.
 • Kokius nors įstatymus arba kitus teisės aktus pažeidžiantys įrašai arba vaizdiniai elementai.
 • Atviras produktų arba paslaugų reklamavimas negavus išankstinio mūsų leidimo arba netinkamomis aplinkybėmis.
 • Užsiregistravimas tik tam, kad būtų galima skelbti, remti, reklamuoti savo veiklą, kuria siekiama pasipelnyti.
 • Diskusijos apie neteisėtą veiką, pavyzdžiui, programinės įrangos ir filmų piratavimą ir kitus intelektinės nuosavybės pažeidimus.
 • Jūsų arba kitų žmonių asmeninių kontaktinių duomenų (pvz., telefono numerių, adresų ir pan.) skelbimas kokiuose nors viešuose forumuose.
 • Kas nors kita, ką manysime esant netinkama.
 • Nuorodos į pirmiau minimą turinį.

Narių etiketas ir patarimai dėl įrašų.

 • Nenukrypkite nuo temos.
 • Siųsdami tekstą įrašykite trumpą ir glaustą pavadinimą.
 • Stenkitės rašyti kuo aiškiau.
 • Venkite nešvankybių ir įžeidinėjimo.
 • Visas naudotojų skelbiamas turinys yra autorių nuomonė ir „2013-ųjų – Europos piliečių metų“ interneto svetainė nėra už jį atsakinga.
 • Visada pagarbiai ir mandagiai elkitės su visais kitais „2013-ųjų – Europos piliečių metų“  interneto svetainės nariais, net ir tais atvejais, kai nesutinkate su jų nuomone.

Šiose taisyklėse apžvelgiamos dažniausios situacijos, tačiau visko numatyti neįmanoma. Todėl pasiliekame teisę imtis visų veiksmų, kuriuos laikysime tinkamais, kad užtikrintume, kad „2013-ųjų – Europos piliečių metų“ interneto svetainės veikla nebūtų sutrikdyta arba kad ja nebūtų kaip nors piktnaudžiaujama.

Pranešimas apie taisyklių pažeidimą

Jei matote, kad kitas „2013-ųjų – Europos piliečių metų“ interneto svetainės narys nesilaiko portalo politikos ir pažeidžia elgesio taisykles, praneškite apie tai portalo darbuotojams naudodamiesi kreipimosi forma.

Drausminės priemonės

Pasiliekame teisę stebėti interneto svetainėje skelbiamus tekstus ir pašalinti visus tekstus, kurie neatitinka šių taisyklių ir bendrų naudojimosi portalu sąlygų. Tai galioja ir tiems įrašams, dėl kurių trinka mūsų techninės operacijos.

Pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo laikinai arba visam laikui pašalinti paskyrą arba uždrausti kurio nors naudotojo įrašus, jei manome, kad to reikia.

Jei jums atrodo, kad svetainės administratorius su jumis pasielgė neteisingai, galite jam skųstis. Kai kreipiatės į jį, nurodykite e. pašto adresą, kuriuo naudojotės siųsdami įrašą. Portalo narių paskyrų šalinimo klausimai neaptarinėjami viešai.

Autorių teisių apsauga. Šioje svetainėje pateikiamų vaizdinių elementų (išskyrus tuos, kuriuos atsiunčia vartotojai) autorių teisių turėtojai yra ©Europos Komisija arba ©Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontaktai

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Bendraisiais klausimais kreipkitės

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europos Parlamento rinkimai