Navigation path

Partneriai

Komisija dirba su strateginiais partneriais siekdama užtikrinti Europos metų sėkmę ir kad pasiektų piliečius, užsiimančius pačia įvairiausia veikla, vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis.

Komisijai būtina ne tik įvairių jos padalinių ir atstovybių ES šalyse, bet ir tvirta kitų ES institucijų ir išorės partnerių parama.

Europe Direct

Tarnybos „Europe Direct“ ryšių centrai

Tai Komisijos tarnyba, kuri atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą
Skambinkite nemokamai numeriu 00 800 67 89 10 11 iš bet kurios ES šalies.

Europe Direct

Tarnybos „Europe Direct“ informacijos centrai

Beveik 500 biurų visose ES šalyse, teikiančių informaciją apie ES

Europos Parlamentas (ir jo informacijos biurai valstybėse narėse)

Tai Europos Sąjungos institucija, kurios nariai renkami tiesiogiai. Europos Parlamente yra 754 nariai, kuriuos kas penkerius metus renka ES valstybių narių rinkėjai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Jis atstovauja Europos darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms. Šis konsultacinis susirinkimas teikia nuomones didesnėms institucijoms, visų pirma Tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui.

Regionų komitetas

Tai ES vietos ir regionų atstovų asamblėja. Šis komitetas įtraukia regionų ir vietos valdžios institucijas į Europos sprendimų priėmimo procesą.

eyca

Europos piliečių metų aljansas

Tai pilietinės visuomenės aljansas, atstovaujantis šešiasdešimčiai organizacijų ir ES lygmens platformų.

Europos Taryba

Ji propaguoja pagrindines savo vertybes: žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Jos narės – 47 valstybės, tad ji iš esmės yra visos Europos organizacija.

Nacionalinės koordinavimo įstaigos - 2013

Kai kurios šalys paskyrė nacionalinę koordinavimo įstaigą nacionaliniams renginiams organizuoti, padėti reklamuoti vietos ir regioninę veiklą bei įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į Europos piliečių metų veiklą.

Europos piliečių metų ambasadoriai - 2013

Ambasadoriai: Gausybė žymių žmonių ir visuomenės veikėjų palaiko Europos piliečių metų inciatyvą kaip ambasadoriai ES ir nacionaliniu mastu.

Metų veidai - 2013

Metų veidai: Daugybė ES piliečių iš valstybių narių pasinaudojo savo ES teisėmis ar smarkiai prisidėjo prie Europos kūrimo. Jie yra mūsų “Metų veidai”.

Atstovai- 2013

Atstovai: Tai mokslininkai ir pilietybės bei ES teisių ekspertai, kurie šiais Europos piliečių metais dalinasi savo žiniomis su visuomene.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontaktai

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Bendraisiais klausimais kreipkitės

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europos Parlamento rinkimai