Navigation path

Europos piliečių metų vizija

Kuo ES piliečiai geriau išmano savo ES užtikrinamas teises ir kuo labiau jomis naudojasi, tuo tai naudingiau jiems patiems, o kartu ir ES ekonomikai bei visuomenei.

Informuoti piliečiai supranta, kad Europos Sąjungos veikimas priklauso ir nuo jų, tad jie bus skatinami visais lygmenimis dalyvauti ES demokratiniame gyvenime. Taigi suformuota 2013-ųjų – Europos piliečių metų – vizija. Europos piliečių metai bus proga visos Europos Sąjungos žmonėms:

 • sužinoti apie savo, kaip ES piliečio, teises ir galimybes, visų pirma apie teisę gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje;
 • dalyvauti diskusijose apie kliūtis naudotis šiomis teisėmis ir teikti konkrečius pasiūlymus, kaip šias kliūtis pašalinti;
 • dalyvauti pilietiniuose forumuose ES politikos ir kitais klausimais;
 • pasirengti balsuoti 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose ir dalyvauti ES demokratiniame gyvenime.

Daugybė renginių organizuos patys piliečiai ir pilietinės visuomenės organizacijos.

Europos Komisija:

 • rengia komunikacijos kampaniją, t. y. daugiakalbę interneto svetainę, kampanijos priemones, medžiagą žiniasklaidai ir reklaminę medžiagą;
 • pristato Europos piliečių metus žiniasklaidos atstovams ir rengia įvadinį posėdį 2012 m. lapkritį;
 • organizuoja atidarymo ir uždarymo konferencijas bei Europos Komisijos narių ir piliečių, užsiimančių pačia įvairiausia veikla, dialogus;
 • remia nacionalinius, regioninius ir vietos renginius visoje ES.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontaktai

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Bendraisiais klausimais kreipkitės

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europos Parlamento rinkimai