Navigation path

2013-ieji Europos piliečių metai. Kontekstas

2013-iaisiais – Europos piliečių metais – daugiausia dėmesio bus skiriama teisėms, kurias visoje Europos Sąjungoje gyventojai automatiškai turi dėl to, kad yra ES piliečiai. Šios teisės kasdien teikia naudos visiems 500 mln. europiečių, taip pat Europos ekonomikai.

Šiais Europos metais bus skatinamas dialogas visais valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo lygmenimis ir nagrinėjama, kokios teisės, politika ir valdymas norėtumėt, kad būtų užtikrinti jums, kaip piliečiams, iki 2020 m.

Kodėl 2013-ieji – Europos piliečių metai?

ES piliečių teisės įtvirtintos Europos Sąjungos sutartyje. Jos papildo nacionalines teises. Jei žmonės apie šias teises žino ir jomis naudojasi, jie gauna asmeninės naudos, o kartu tai naudinga visai ES ekonomikos požiūriu ir dėl to, kad ES projektas tvirčiau remiamas piliečių.

2010 m. Europos Komisijos Pilietybės ataskaitoje padaryta išvada, kad ES piliečiai savo teisėmis visapusiškai nesinaudoja, nes jų nežino, ypač teisės be kliūčių persikelti į kitą ES šalį ir joje gyventi.

Tais pačiais metais Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją paskelbti 2013-uosius Europos pilietybės metais, kad būtų paskatintos diskusijos ES pilietybės tema, o ES piliečiai būtų informuojami apie savo teises.

Politinis kontekstas

2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais svarbiu laikotarpiu.

  • Tai vieneri metai iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų. Europos piliečių metais prisidedama prie ES institucijų ir šalių pastangų akcentuoti ES rinkėjų teisę balsuoti ir paskatinti juos tai daryti.
  • Tai ES pilietybės 20-metis. Ši sąvoka įvesta ES Mastrichto sutartimi, įsigaliojusia 1993 m.
  • Paskelbiama 2013 m. ES pilietybės ataskaita. Ataskaitoje bus nagrinėjami atvejai, kai žmonės negalėjo pasinaudoti savo ES užtikrinamomis teisėmis, ir siūlomi veiksmai šioms kliūtims pašalinti.
  • Patys Europos piliečių metai bus proga pabrėžti ES pilietybės teikiamą naudą piliečiams, kaip individualiems asmenims, vartotojams, gyventojams, studentams, darbuotojams ar politiniams veikėjams.
  • Plačiosios visuomenės dalyvavimas – būtinas Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso 2012 m. kalboje apie Europos Sąjungos padėtį sakė: „Laikai, kai dėl Europos integracijos piliečių pritarimas buvo numanomas, baigėsi. Europa negali būti technokratiška, biurokratiška ar netgi diplomatiška. Europa turi būti vis demokratiškesnė.“ ES valstybėms narėms sprendžiant ekonominius ir finansinius uždavinius, suteikti daugiau galios Europos piliečiams ir labiau orientuotis į Europos Sąjungos piliečių poreikius kaip niekad svarbu. Kiekvieno ES piliečio dalyvavimas savo bendruomenės ir visuomenės veikloje vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis yra gyvybiškai svarbus demokratijai ir Europos Sąjungos ateičiai.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontaktai

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Bendraisiais klausimais kreipkitės

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europos Parlamento rinkimai