Navigation path

23/10/2013

Ungdomsarbetslösheten het fråga på Medborgardialogen i Stockholms stadshus

På tisdagen den 15 oktober samlades över 350 personer från hela Sverige i Stockholms stadshus för att tillsammans med EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson delta i en medborgardialog och diskutera EU-medborgarnas rättigheter och möjligheter, den ekonomiska krisen och framtidens EU.

- Ni är Europa. Europa är inte Bryssel. Europa är 500 miljoner medborgare, och därför vill jag höra vad ni tycker här idag. Vi måste bygga vår framtid tillsammans med medborgarna, inte bygga först och sedan fråga er om ni vill leva i det nya Europa, sa Viviane Reding.

Deltagarna hade på förhand skickat in frågor till EU-kommissionen och många tog chansen att ställa frågor på plats. Ett stort antal frågor rörde ungdomsarbetslösheten och EU-medborgarnas rättigheter. Utrustade med mentometrar kunde samtliga deltagare rösta om de frågor som diskuterades under dialogen. Som svar på frågan hur EU skulle få fler unga i arbete röstade de flesta på att skapa fler praktik och lärlingsplatser (45%). Därefter följde utbildning (31%), åtgärder för att förbättra den fria rörligheten (13%) samt att införa en ungdomsgaranti (11%).

Flest deltagare hade haft fördel av EU-medborgarskapets rättigheter genom att näthandla från ett annat EU-land (33%), få ersättning vid försenat flyg eller tåg (19%), få sjukvård i ett annat EU-land (17%), studera i ett annat EU-land (16%) samt arbeta i ett annat EU-land (16%).

Respekten för medborgerliga rättigheter diskuterades också under dialogen. En majoritet av deltagarna (87%) ansåg att EU bör få större möjligheter att säkerställa att medlemsländerna respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna.

- Personer som känner sig delaktiga går oftare till vallokalen, så att föra dialog är viktigt för att göra EU mer demokratiskt. Det europeiska samarbetet behövs mer än någonsin, förklarade EU-minister Birgitta Ohlsson.

Inom ramen för temat EU:s framtid svarade deltagarna bland annat på frågan om EU:s medlemsländer borde ha ett närmare politiskt samarbete. Frågan besvarades med ett ja (69%). Deltagarna ville framförallt att EU i framtiden skulle stärka sin roll vad gäller klimat och miljö (33%), grundläggande fri- och rättigheter (26%) samt sociala frågor (21%).

- Genom att samarbeta istället för att konkurrera sinsemellan kan vi inom EU ta upp konkurrensen med Asien och andra marknader. Samtidigt måste vi politiker åstadkomma en bättre miljö och flera jobb, sa Europaparlamentariker Olle Ludvigsson.

Ett femtiotal medborgardialoger genomförs i samtliga medlemsländer under Europaåret för medborgare 2013. De är ett viktigt avstamp inför Europaparlamentsvalet 25 maj nästa år då dialogerna syftar till att främja debatten om EU-frågor och skapa ett större engagemang från medborgarna. EU-kommissionen kommer att inkludera resultatet av dialogerna i en rapport om EU:s framtid som kommer att publiceras under våren 2014.

Dialogen kan ses i efterhand på SVT Play eller på EU-kommissionens representation i Sveriges hemsida: http://ec.europa.eu/sverige
Resultatet av de frågor som deltagarna fick rösta på under dialogen i Stockholm finns här.

 

 

English summary

 

Youth unemployment hot topic at Stockholm Citizens’ Dialogue

 

Over 350 people from across Sweden gathered at Stockholm City Hall On Tuesday 15 October for a Citizens’ Dialogue. In attendance were European Commission Vice-President Viviane Reding, European Union Affairs Minister Birgitta Ohlsson and MEP Olle Ludvigsson and participate in a public civil dialogue and discuss EU citizens' rights and opportunities, the economic crisis and the future of the EU.

 

Participants had pre-submitted questions to the European Commission and many people took the opportunity to ask questions on the spot, many of them relating to youth unemployment and the rights of EU citizens. Equipped with mentometers, all participants could vote on the issues discussed during the forum. In response to the question of ‘how the EU would provide more young people with work’ most voted ‘to create more internships and apprenticeships’ (45%). This was followed by ‘education’ (31%), measures to ‘improve freedom of movement’ (13%) and to ‘introduce a youth guarantee’ (11%).

 

 

 

 

Additional tools

  • Riduci carattere
  • Ingrandisci carattere
  • Visualizzazione a contrasto elevato
  • Scegli il colore standard

Contatti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Per richieste di carattere generale

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elezioni europee