Navigation path

Az uniós jogok

Az uniós polgárság nem puszta alapelv, hanem törvényi státusz, amelyhez számos konkrét jogosultság kapcsolódik.

Az uniós polgárok jogai

Az EU azt szeretné, hogy minden uniós polgár ismerje jogait, és teljes mértékben gyakorolhassa ezeket a mindennapi életben. Az uniós polgárságról szóló jelentést is ez a törekvés hívta életre. Az uniós polgárok jogait az Európai Unió működéséről szóló szerződés második része határozza meg. E jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájának V. fejezete is felsorolja.

Az Unióban történő szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jog, az állampolgárság szerinti megkülönböztetéstől való mentességhez való jog

Az uniós polgároknak jogukban áll szabadon utazniuk és bárhol letelepedniük az EU-ban. Erre bizonyos feltételek teljesülése esetén nyílik lehetőségük. Egy másik uniós országba érkezve például előfordulhat, hogy Önnek igazolnia kell a személyazonosságát. Ahhoz pedig, hogy ott 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodhasson – attól függően, hogy dolgozik vagy tanulmányokat folytat-e – bizonyos feltételeknek meg kell felelnie.

A választáshoz és a választhatósághoz való jog

Egy másik uniós államban élő uniós polgár ugyanolyan feltételekkel szavazhat vagy indulhat jelöltként a helyhatósági és az európai választásokon, mint az adott ország állampolgárai.

Petíciós jog

Az uniós polgároknak a petíciós jog révén lehetőségük nyílik arra, hogy az őket foglalkoztató kérdésekkel vagy panaszokkal az Európai Parlamenthez forduljanak. A petíció vonatkozhat közérdekű vagy magánérdekű kérdésekre, valamint benyújtható bármely olyan tárgyban, amely az EU tevékenységi körébe tartozik, és amely a petíciót benyújtó személyt közvetlenül érinti.

Az ombudsmannál való panasztételi jog

Az uniós intézményekkel vagy szervekkel kapcsolatos hivatali visszásságokra vonatkozóan az uniós polgárok panaszt tehetnek az ombudsmannál.
Ön közvetlenül az uniós intézményekhez és tanácsadó szervekhez is fordulhat. Joga van ahhoz, hogy a választ a 23 hivatalos uniós nyelv közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

A konzuli védelemhez való jog (a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok számára)

Amikor egy uniós polgárnak Unión kívüli országban segítségre van szüksége, akkor ugyanolyan feltételekkel jogosult konzuli védelemre egy bármely másik tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa által, mint az adott ország állampolgárai. Ez a konzuli védelem többek között elhalálozás, baleset vagy betegség, letartóztatás, elzárás, erőszakos bűncselekmények, illetve hazatelepítés esetén vehető igénybe.

Új bizottsági jogalkotási javaslat kidolgozásának felkérésére irányuló jog

Az európai polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt az uniós polgároknak arra, hogy az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére kérjék fel. A polgári kezdeményezést legalább egymillió – a 27 uniós tagország közül legalább 7-ből származó – polgárnak kell támogatnia.

Alapjogok

Az EU az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint a jogállamiság értékein alapul, és az emberi jogok tiszteletének, illetve a jogállamiságnak az elveire támaszkodik.

Egyéb, tagállamokon túlmutató jogok

Szociális biztonság

Társadalombiztosítási járulékot egy adott időszakon belül csakis egyetlen országban kell fizetni. Ez akkor is így van, ha Ön az egyik uniós országból egy másikba költözik, vagy ha egyszerre több országban végez munkát. Rendes körülmények között ugyanez az egy ország biztosít Önnek társadalombiztosítási ellátásokat.

Egészségügyi ellátás külföldön

Az európai uniós jog értelmében Önnek uniós polgárként jogában áll, hogy egy másik EU-országban egészségügyi ellátásban részesüljön, és költségeit megtéríttesse a hazájában működő egészségbiztosítóval.

Külföldi tanulmányok

Uniós polgárként Önnek jogában áll bármelyik EU-országban ugyanolyan feltételekkel tanulmányokat folytatnia, mint az adott ország saját állampolgárainak.

Vásárlás az interneten

Ha Ön online vásárol termékeket Európában, az európai uniós jog védelmet biztosít az Ön számára.

Az utasok jogai

Tegyük fel, hogy Ön az EU területén belül vonattal másik országba utazik, vagy uniós légitársaság gépével az EU-n kívülre repül, illetve az EU területére érkezik. Ha utazása során problémák merülnek fel, egyes esetekben visszakaphatja a megváltott jegy árát, sőt akár kártérítésben is részesülhet.

Mobiltelefonálás olcsóbban

Amikor Ön az Európai Unió egy másik országában indít vagy fogad mobiltelefon-hívást, szolgáltatója nem számolhat fel Önnek tetszőlegesen magas díjat.

Biztonságos, biztos és megfizethető energia

Ön fogyasztóként ma már magasabb fokú védelemben részesül: az Európai Uniónak köszönhetően jogában áll az Önnek legkedvezőbb gáz- és villamosenergia-szolgáltatót választania.

Additional tools

  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma

Kapcsolatfelvétel

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Általános kérdésekkel forduljon

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

A európai parlamenti választások