Navigation path

Háttér: A polgárok európai éve (2013)

A polgárok európai éve (2013) azokra a jogokra hívja fel a figyelmet, amelyek az uniós polgári státuszából kifolyólag az Európai Unióban élő valamennyi személyt automatikusan megilletnek. Ezekből a jogokból nap mint nap mind az 500 millió európai polgárnak – és ezáltal az európai gazdaság egészének – származik előnye.

Az európai év ösztönözni fogja a párbeszédet a kormányzat valamennyi szintje, a civil társadalom és az üzleti élet szereplői között. A dialógusok célja annak megállapítása lesz, hogy az állampolgárok – és így Ön is – milyen jogokat, szakpolitikákat és kormányzatot szeretne 2020-ra.

Mi áll a polgárok európai évének hátterében?

Az uniós polgárok jogait az Európai Unióról szóló szerződés rögzíti. E jogok értelmezéséhez figyelembe kell venni a tagállami jogszabályokat is. Nemcsak az állampolgároknak fontos, hogy ismerjék ezeket a jogokat, és éljenek is velük. Ez az EU egészének is javát szolgálja, hiszen a gazdasági előnyök mellett a polgárok egyre elkötelezettebbé válnak az uniós projekt iránt.

Az Európai Bizottság az uniós állampolgárságról szóló 2010-es jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy az uniós polgárok azért nem élnek teljes mértékben jogaikkal, mert nem ismerik azokat. A dokumentum szerint a polgárok főleg azt nem tudják, hogy jogukban áll más uniós országba szabadon beutazniuk és ott letelepedniük.

Ugyanebben az évben az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy a 2013. évet nyilvánítsa a polgárok európai évének, lendítse fel az uniós polgárságról folytatott vitát, és tájékoztassa az uniós polgárokat jogaikról.

Politikai háttér

A polgárok európai évének megrendezésére fontos időpontban (2013) kerül sor:

  • A 2014. évi európai választások előtt egy évvel: Az európai év kiegészíti az uniós intézmények és országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy tudatosítsák állampolgáraikkal az európai választásokon történő részvételre irányuló jogaikat, és szavazásra ösztönözzék őket.
  • Az uniós polgárság 20. évfordulóján: Az uniós polgárság eszméjét az 1993-ban hatályba lépett Maastrichti Szerződés vezette be.
  • Az uniós polgárságról szóló jelentés 2013. évi kiadásának közzétételekor: A jelentés meg fogja vizsgálni azokat az eseteket, amikor valaki akadályoztatva van uniós jogainak gyakorlásában, és intézkedéseket fog javasolni az akadályok felszámolására.
  • A polgárok európai éve fel fogja hívni a figyelmet azokra az előnyökre, amelyeket az uniós polgárság nyújt az állampolgároknak, azaz a magánszemélyeknek, a fogyasztóknak, a lakosoknak, a diákoknak, a munkavállalóknak és a politikai szereplőknek.
  • A nagyközönség aktív szerepvállalása elsődleges fontosságú: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke „Az Unió helyzete” című 2012. évi beszédében így fogalmazott: „Elmúltak már azok az idők, amikor az európai integráció a polgárai hallgatólagos beleegyezésével zajlott. Európa nem válhat a technokraták, a bürokraták vagy akár a diplomaták terepévé. Európának egyre demokratikusabbá kell válnia.” Tekintettel az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyi kihívásaira, a korábbinál sokkal nagyobb szükség van arra, hogy eszközöket adjunk a polgárok kezébe, és megerősítsük az Unió polgárközpontú vetületét. Nagyon fontos az egészséges demokratikus élet és az Európai Unió jövője szempontjából, hogy minden egyes uniós állampolgár részt vegyen annak a közösségnek és társadalomnak az életében, ahol él, legyen szó helyi, regionális, tagállami vagy uniós szintről.

Additional tools

  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma

Kapcsolatfelvétel

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Általános kérdésekkel forduljon

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

A európai parlamenti választások