Navigation path

08/11/2013

Eiropas pilsoņu gada ietvaros norisinājies forums „Eiropas pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai”

31. oktobrī norisinājās Eiropas Pilsoņu gada centrālais pasākums - pilsoniskās sabiedrības forums „Pilsoniskā līdzdalība Latvijai un Eiropai”. Foruma mērķis - veicināt Eiropas pilsoņu tiesību aktīvu izmantošanu, stiprinot Eiropas Savienību. Forumā dažādu organizāciju un institūciju pārstāvji stāstīja par aktivitātēm, lai iedvesmotu cilvēkus aktīvi rīkoties veselības stiprināšanas jomā, kā arī, lai veidotu plašāku izpratni par kultūras, izglītības un labklājības veicināšanu. Vienlaikus noritēja arī diskusijas par Eiropas Savienības patērētāju aktuālajiem jautājumiem un Eiropas pilsoniskumu 21.gadsimtā.

Forums sākās ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Innas Šteinbukas uzrunu. Tai sekoja ekspertu veidota diskusija par aktīvu pilsoniskumu kopienas attīstībai, kuru veicināja žurnālists Guntars Rēders. Pēc aktīvās diskusijas dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunus sadarbības partnerus kopīgu aktivitāšu veikšanai, piedaloties ideju un kontaktu dibināšanā. Foruma otrajā daļā dalībnieki tika sadalīti četrās ideju apmaiņas darba grupās ar galvenajiem tematiem: cilvēkdrošības pieeja, izglītības un kultūras nozīme personīgā un kopienas izaugsmē, ES patērētājiem aktuālie jautājumi, kā arī Eiropas pilsoniskums 21.gadsimtā.

Cilvēkdrošības pieejas darba grupas mērķis bija sniegt iespēju aplūkot savas personīgās, apkaimes, valsts, Eiropas un globālās perspektīvas. Šo darba grupu vadīja Inese Vaivare no „Latvijas Platforma attīstības sabiedrībai”. Darba grupa, kuru vadīja Gunta Liepa (Latvijas Pašvaldību mācību centrs), diskutēja par izglītības un kultūras nozīmi personīgā un kopienas izaugsmē ar mērķi analizēt personīgo izaugsmi, pievēršot uzmanību tam, kādu pienesumu tas nodrošina kopienas attīstībā, kā arī nosakot galvenos instrumentus tā veicināšanai.

Trešā darba grupa Baibas Miltovičas (Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija) vadībā diskutēja par Eiropas Savienības patērētāju aktuālajiem jautājumiem ar mērķi radīt neatkarīgu, profesionālu sarunu platformu par patērētājiem aktuāliem dienas kārtības jautājumiem, kuri pirms tam tika apspriesti tikai šaurākā lēmumu pieņēmēju lokā. Savukārt foruma rīkotāja, Eiropas Pilsoņu gada labas gribas vēstnese Rasma Pīpiķe (Latvijas Pilsoniskā alianse) vadīja pēdējo darba grupu – Eiropas pilsoniskums 21.gadsimtā. Šīs darba grupas mērķis bija diskutēt par birokrātijas šķēršļiem un to novēršanu aktīvās pilsoniskās sabiedrības darbībai Latvijā un Eiropas Savienībā, balstoties uz to, ka sabiedriskā aktivitāte kopienās ir augusi un vēlēšanu tiesību izmantošana vairs nav vienīgais instruments, kā iedzīvotāji var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

Forumā, kuru atbalstīja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kopumā piedalījās un par pilsoniskuma jautājumiem diskutēja 180 cilvēku no visas Latvijas.

 

European citizenship participation forum in Latvia 

On 31 October, in the frame of the European Year of Citizens 2013, the Civil Society forum "Civil participation in Latvia and Europe" took place in Riga. The forum aimed to promote the active use of citizens' rights to strengthen the European Union. In the first part of the forum, various organisations and institutions representatives inspired participants to take action to strengthen health, as well as to create a broader understanding of cultural, educational and prosperity promotion.

After this, the forum participants were divided into four working groups to exchange ideas about key theme, including: human security approach, educational and cultural importance to personal and community development, current European issues and European citizenship in the 21st century. A total of 180 people from Latvia participated and discussed these European citizenship issues in this forum, which was supported by the European Commission Representation in Latvia.

 

 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori