Navigation path

22/05/2013

Obchody Dnia Europy w Polsce

Z okazji Dnia Europy, a także w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013, w minionych dniach odbył się szereg wydarzeń poświęconych szeroko rozumianej tematyce europejskiej. 11 maja przez ulice Warszawy przeszła Parada Schumana oraz powstało pełne atrakcji Miasteczko Schumana, natomiast 13 maja miała miejsce debata z udziałem wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding i ministra Michała Boniego poświęcona ochronie danych osobowych w internecie. Dyskusja ta była kolejnym etapem debaty o prywatności w sieci, w którą zaangażowane jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W jej ramach organizowane są m.in. cotygodniowe spotkania ekspertów.

Koordynatorem obchodów Europejskiego Roku Obywateli w Polsce jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które w ramach ERO2013 chce zwrócić uwagę na trwająca w Polsce i UE dyskusję o prywatności w sieci. 13 maja Ministerstwo zorganizowało w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie debatę „Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w Internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?” z udziałem ministra Michała Boniego oraz Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Dyskusja skupiła się na unijnej reformie ochrony danych osobowych, a zaproszeni goście mieli okazję odpowiedzieć na nurtujące słuchaczy pytania. „W polskiej debacie skupiamy się na wartościach. Bo dzięki temu kiedy dojdzie do negocjacji szczegółów – rozwiązań prawnych i technicznych – będziemy wiedzieli, czego się trzymać” – podsumował Michał Boni.

Z okazji Dnia Europy Fundacja Schumana po raz kolejny zorganizowała Spotkania Europejskie, w ramach których w sobotę 11 maja, przez Warszawę przeszła kolorowa i pełna energii Parada Schumana. Dodatkowo, w centrum Warszawy powstało Miasteczko Schumana, w którym przygotowano quizy, konkursy, występy artystyczne oraz rozmowy z ekspertami, w tym m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego. Gośćmi Parady byli premier Tadeusz Mazowiecki oraz komisarz Janusz Lewandowski. Tematyka wszystkich wydarzeń dotyczyła szeroko rozumianych spraw europejskich, a jedno ze stoisk w całości poświęcone zostało tematyce Europejskiego Roku Obywateli 2013.

W obchodach ERO aktywnie uczestniczy także Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które 11 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie zorganizowało debatę Europa Cafe, z udziałem Janusza Lewandowskiego – komisarza UE ds. programowania finansowego i budżetu.

Debata Europa Cafe stanowiła część Polskich Spotkań Europejskich i była wspólną inicjatywą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacji Schumana. Debata miała charakter interaktywny i była poświęcona problemom młodych ludzi w dzisiejszej Europie, wyzwaniom płynącym z obecnego kryzysu, a także kształtowi Unii Europejskiej w przyszłości. W dyskusji udział wzięły nie tylko osoby, które przyszły do Centralnej Biblioteki Rolniczej, ale także internauci za pośrednictwem transmisji on-line, a także poprzez media społecznościowe – Facebook i Twitter.

W związku z obchodami Europejskiego Roku Obywateli 2013 w Polsce, zawarte zostało Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 (PERO). Zainicjowało je osiem organizacji pozarządowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Civis Polonus, Fundacja Schumana, Fundacja Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”. Porozumienie ma otwartą formułę, może do niego przystąpić każda organizacja pozarządowa i inicjatywa obywatelska, która akceptuje manifest europejskiego Sojuszu ds. Europejskiego Roku Obywateli 2013 (EYCA) i deklarację krajowego Porozumienia. Celem PERO jest zainicjowanie dyskusji nad kwestią społeczeństwa obywatelskiego i zdefiniowanie postulatów dotyczących funkcjonowania praw i instytucji obywatelskich w Polsce oraz UE.

 

English summary

 

© The Ministry of Administration and Digitization

© The Ministry of Administration and Digitization

© The Ministry of Administration and Digitization

© The Robert Schuman Foundation of Poland

© The Robert Schuman Foundation of Poland

 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori