Navigation path

Pridružite se raspraviPridružite se raspravi

Europska godina građana 2013. bila je posvećena pravima koja donosi građanstvo EU-a. U 2014. nastavit ćemo provoditi određene aktivnosti Europske godine građana, a više ćemo pozornosti posvetiti europskim izborima koji će se održati od 22. do 25. svibnja. Tijekom ove godine poticat ćemo dijalog između svih razina vlasti, civilnog društva i poslovnog sektora na događanjima i konferencijama diljem Europe kako bi raspravljali ponajprije o važnosti predstavničke i participativne demokracije u Europskoj uniji te ćemo objavljivati informacije o postojećim alatima za lakše sudjelovanje u demokratskom postupku u Europi.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videozapisi

Europski izbori

Pitajte nas!