Navigation path

Europska godina građana: Vizija

Ako građani EU-a bolje razumiju svoja prava u EU-u i više ih koriste, korist od toga imaju ne samo građani kao pojedinci, već i gospodarsvo i društvo EU-a.

Informirani građani razumiju da imaju aktivnu ulogu u Europskoj uniji, stoga imaju poticaj uključiti se u demokratski život EU-a na svim razinama. To je vizija Europske godine građana 2013. kojom se ljudima diljem Europske unije pruža mogućnost da učine sljedeće:

 • saznaju za prava i mogućnosti zajamčene građanstvom EU-a, osobito za njihovo pravo na život i rad na cijelom području EU-a
 • uključe se u rasprave o preprekama uživanju tih prava i daju konkretne prijedloge za njihovo uklanjanje
 • sudjeluju u građanskim forumima o politikama EU-a i pitanjima vezanima uz EU
 • pripreme se za glasanje na europskim izborima 2014. i uključe se u demokratski život EU-a.

Građani i organizacije civilnog društva organizirat će niz aktivnosti na lokalnoj razini.

Europska komisija odgovorna je za sljedeće:

 • komunikacijsku kampanju u okviru koje će biti dostupni višejezično web-mjesto, materijali za kampanje, materijali za medije i promidžbeni materijali
 • pokretanje medijske kampanje/početni sastanak u studenom 2012.
 • početnu i završnu konferenciju i niz mogućnosti za dijalog europskih povjerenika i građana iz svih slojeva društva
 • podršku događanjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini diljem EU-a.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori