Navigation path

Europska godina građana 2013.: Kontekst

Europska godina građana 2013. posvećena je  pravima koja svi pojedinci diljem Europske unije automatski ostvaruju s njihovim statusom građana EU-a. Svih 500 milijuna Europljana, a i europsko gospodarstvo, svakodnevno uživaju pogodnosti koje proizilaze iz ovih prava.

Europskom godinom potaknut će se dijalog na svim razinama vlasti, civilnog društva i poslovnog svijeta kako bi se istražilo kakav EU vi kao građani želite do 2020. u pogledu prava, politika i upravljanja.

Zašto Europska godina građana?

Prava građana EU-a osigurana su Ugovorom o Europskoj uniji i njima se dopunjuju nacionalna prava. Ako ljudi znaju za ta prava i koriste ih, uživaju pogodnosti kao pojedinci, baš kao i cijeli EU, koji ima koristi u pogledu gospodarstva i jače potpore građana projektu EU-a.

Europska komisija u svom je Izvješću o građanstvu EU-a za 2010. zaključila da građani EU-a ne ostvaruju u potpunosti svoja prava jer s njima nisu dovoljno upoznati, a osobito im nije poznato pravo na slobodno kretanje i stanovanje u ostalim državama članicama.

Te je godine Europski parlament pozvao Europsku komisiju da 2013. proglasi Europskom godinom građanstva s ciljem poticanja rasprave o građanstvu EU-a i obavješćivanja građana EU-a o njihovim pravima.

Politički kontekst

Europska godina građana 2013. obilježava se u važnom razdoblju:

  • godinu dana prije europskih izbora 2014.: Europskom godinom podržavaju se napori koje institucije i države članice EU-a ulažu u podizanje svijesti o glasačkim pravima građana na razini EU-a te kako bi ih potaknula na glasanje.
  • na 20. godišnjicu građanstva EU-a: koncept građanstva EU-a uveden je Unijinim Ugovorom iz Maastrichta, koji je stupio na snagu 1993.
  • kada se objavljuje Izvješće o građanstvu EU-a (izdanje 2013.) : Izvješćem će se razmotriti situacije u kojima je ljudima onemogućeno ostvarivanja prava u EU-u te će se njime predložiti radnje kojima se takve prepreke mogu ukloniti.
  • u kojem će se tom Europskom godinom građana istaknuti pogodnosti koje građanstvo EU-a nudi privatnim osobama, potrošačima, osobama s boravištem u EU-u, studentima, radnicima ili političkim subjektima i
  • kada je uključenost javnosti ključna: kao što je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio u svom govoru o stanju Unije iz 2012.: „Prošlo je vrijeme ostvarivanja europske integracije uz bezrezervnu suglasnost građana. Europa ne smije biti ni tehnokratska, ni birokratska pa čak ni diplomatična. Europa mora, više nego ikad, biti demokratična.” S obzirom na gospodarske i financijske izazove s kojima se suočavaju države članice EU-a, nikada nije bilo važnije osnažiti prava europskih građana i ojačati građansku dimenziju Unije. Uključenost svakog građanina EU-a u djelovanje zajednica i društva kojima pripada na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te na razini EU-a ključna je za zdravu demokraciju i budućnost Europske unije.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori