Navigation path

Téarmaí agus coinníollacha

Iarraimid ort na téarmaí úsáide seo a léamh go cúramach mar go bhfuil eolas tábhachtach iontu faoi do chearta agus d’oibleagáidí faoin dlí. Féadfaidh na téarmaí úsáide athrú ó am go chéile agus ba cheart duit iad a sheiceáil go rialta.

Is í Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach úinéir agus riarthóir shuíomh gréasáin Bhliain Eorpach na Saoránach 2013.

Réamhrá

Lena chinntiú go mbeidh atmaisféar caridiúil agus taitneamhach ar an tairseach seo, tá roinnt rialacha bunúsacha iompraíochta i bhfeidhm againn. Tá sé de chead againn iad a uasdátú ó am go chéile gan fógra a thabhairt roimh ré. Iarraimid ar gach cuairteoir a úsáideann áiseanna an tsuímh ghréasáin seo na rialacha agus na polasaithe sin a léamh agus glacadh leo agus gan aon cheann acu a shárú. Glac cúpla nóiméad anois le haithne a chur ar na rialacha a bhaineann leis an tairseach

TÁBHACHTACH: Úsáid Chuí na nUirlisí Amhairc (atá sa Bhosca Uirlisí)

Má úsáideann tú an sluán, an lógó agus na hábhair amhairc eile atá againn do Bhliain Eorpach na Saoránach 2013, glacann tú leis gan iad a cheangal ach le cuspóirí atá comhoiriúnach do phionsabail agus do chuspóirí poiblí na Bliana, agus do na rialacha maidir le cóipcheart.

Cliceáil anseo le Fógra Dlíthiúil an Choimisiúin Eorpaigh a fheiceáil.

Sa Bhosca Uirlisí don Fheachtas gheobhaidh tú uirlisí agus ábhair leis na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí atá agat do Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 a léiriú agus a bhrandáil trí theimpléid a oiriúnú d’fheachtas oifigiúil na Bliana.

Ábhar Míchuí

Níl an t-ábhar seo a leanas cuí ná fóirsteanach don suíomh gréasáin seo. Má chuirtear ábhar den chineál sin ar an suíomh, is féidir linn cuntais a fhionraí nó a chosc nó teachtaireachtaí maslacha a scrios:

 • Teachtaireachtaí nó íomhánna atá clúmhillteach,  maslach, barbartha, fuafar, gáirsiúil, diamhaslach nó bagrach. Cuimsíonn sin aon teachtaireachtaí nó ábhar atá ionsaitheach, maslaitheach nó íslitheach ar bhonn eitneach, ciníoch, creidimh nó gnéis.
 • Teachtaireachtaí nó íomhánanna a sháraíonn aon dlíthe nó rialacháin.
 • Fógraíocht fhollasach do tháirgí nó do sheirbhísí gan cead a fháil uainn roimh ré nó gan comhthéacs oiriúnach.
 • Clárú le hábhar a phostáil ar líne nó a chur chun cinn d’aon ghnó le tairbhe phearsanta a fháil.
 • Plé ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha ar nós píoráideacht bogearraí nó scannán agus sáruithe eile ar mhaoin intleachtúil.
 • Sonraí teagmhála pearsanta (i.e. uimhreacha gutháin, seoltaí srl.) duit féin nó do dhaoine eile a phostáil ar aon fhóraim phoiblí.
 • Aon ábhar eile a mheasaimid go bhfuil sé míchuí.
 • Naisc  le haon cheann de na hábhair thuas.

An iompraíocht a bhfuil súil againn leis ó úsáideoirí agus moltaí maidir le postáil ar líne

 • Coimeád gach teachtaireacht laistigh de réimse spéise cuí an phobail úsáideoirí.
 • Cuir teidil ghearra bheachta ar na teachtaireachtaí.
 • Déan iarracht tú féin a chur in iúl chomh soiléir agus is féidir.
 • Ná húsáid caint gháirsiúil nó mhaslach.
 • Is dearcadh an údair amháin atá san ábhar a chuireann úsáideoirí ar an suíomh, agus ní bheidh Bliain Eorpach na Saoránach 2013 freagrach as aon teachtaireacht.
 • Bíodh meas agus bá agat i gcónaí d’úsáideoirí eile an tsuímh ghréasáin, fiú má tharlaíonn easaontas.

Cé go dtugann na rialacha seo aghaidh ar na cásanna is coitianta, ní féidir gach rud a thuar i gcónaí. Tá sé de cheart againn, dá bhrí sin, aon bheart a mheasaimid is gá a dhéanamh lena chinntiú nach gcuirtear isteach ar shuíomh gréasáin Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 agus nach mbaintear mí-úsáid as ar shlí ar bith.

Sárú a thabhairt le fios

Má mheasann tú gur sháraigh úsáideoir de shuíomh gréasáin Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 polasaithe nó rialacha iompraíochta an tsuímh, cuir an fhoireann ar an eolas faoi tríd an bhfoirm Déan teagmháil linn.

Bearta Araíonachta

Tá sé de cheart againn monatóireacht a dhéanamh ar na teachtaireachtaí a chuirtear ar an suíomh gréasáin agus aon teachtaireachtaí nach gcloíonn leis na rialacha seo ná le “Téarmaí & Coinníollacha Úsáide” an tsuímh a scrios. Cuimsíonn an ceart sin teachtaireachtaí a chuireann isteach ar ár n-oibríochtaí teicniúla.

Tá sé de cheart againn teachtaireachtaí a scrios nó a chosc, ar bhonn sealadach nó buan, gan fógra a thabhairt roimh ré, de réir mar a mheasaimid is gá sin.

Má mheasann tú gur chaitheamar go míchothrom leat, is féidir leat achomharc a chur chugainn láithreach. Má dhéanann tú teagmháil linn, tabhair le fios an seoladh ríomhphoist a d’úsáid tú le do theachtaireacht a phostáil ar líne. Ní phléimid fionraí úsáideoirí leis an bpobal.

Fógra faoi chóipcheart: tá an cóipcheart ©An Coimisiún Eorpach nó ©Dreamstime ag dul le gach pictiúr tuairisciúil a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo (seachas na pictiúir sin a fhaighimid ó na húsáideoirí).

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Teagmháil

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Chun fiosrúcháin ghinearálta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Toghcháin Eorpacha