Navigation path

Bí páirteach sa phléBí páirteach sa phlé

Bhí Bliain Eorpach na Saoránach 2013 tiomanta do na cearta sin a thugann saoránacht an AE don duine. In 2014, leanfar le cuid de ghníomhaíochtaí Bhliain Eorpach na Saoránach, an uair seo is mó a dhíreofar ar na toghcháin Eorpacha (atá le bheith ar siúl 22-25 Bealtaine). Le linn na bliana seo, spreagfaimid comhphlé idir gach leibhéal rialtais, an tsochaí shibhialta agus gnó ag imeachtaí agus comhdhálacha ar fud na hEorpa chun plé a dhéanamh go háirithe ar an tábhacht a bhaineann leis an daonlathas, idir ionadaíoch agus rannpháirtíoch, san Aontas Eorpach agus cuirfimid daoine ar an eolas faoi na huirlisí atá ann cheana le bheith rannpháirteach ar dhóigh níos fearr i bpróiseas daonlathach na hEorpa.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Físeáin

Toghcháin Eorpacha

Ceisteanna faoin AE? Cuir ceist orainn!