Navigation path

09/05/2013 09:00 - 09/05/2013 10:30

Дискусия на тема "Това е нашата Европа: Kак да бъдем активни граждани?" | София (Bulgaria)

Като част от дейностите за отбелязване на Деня на Европа, 9 май, и в контекста на Европейската година на гражданите 2013 Представителството на Европейската комисия в България организира дискусия на тема "Това е нашата Европа: Kак да бъдем активни граждани?" с активното участие на ученици от средните училища на територията на София. Събитието включва интерактивни информационни игри / тематична викторина, както и изработване на предложения за европейска гражданска инициатива. Проявата цели да повиши осведомеността на младите хора за правото им на свободно движение и пребиваване в рамките на Европейския съюз, както и за всички други права, произтичащи от европейското гражданство. Дискусията ще се проведе на 9 май от 10:30 часа в Археологическия музей и се организира съвместно с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Pour des questions générales

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Élections européennes