Navigation path

Sivuston käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. Ne sisältävät tärkeää tietoa oikeuksistasi ja velvoitteistasi. Käyttöehtoja saatetaan ajoittain muuttaa, joten niihin kannattaa palata säännöllisesti uudelleen.

Tätä Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 verkkosivustoa hallinnoi ja ylläpitää Euroopan komission viestinnän pääosasto.

Johdanto

Jotta sivuston ilmapiiri säilyisi myönteisenä ja ystävällisenä, käyttäjien on noudatettava tiettyjä perussääntöjä. Sääntöjä saatetaan ajoittain muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkien sivuston käyttäjien odotetaan lukevan säännöt ja ehdot ja noudattavan niitä. Tutustu käyttöehtoihin – se ei vie kauan.

TÄRKEÄÄ: Visuaalisten elementtien käyttö (ks. kampanja-aineisto)

Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 slogania, logoa ja muita kampanjan visuaalisia elementtejä saa käyttää ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat teemavuoden periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia, ja niiden käytössä on noudatettava voimassa olevia tekijänoikeussääntöjä.

Lisätietoja on Euroopan komission sivustoja koskevassa oikeudellisessa huomautuksessa.

Kun suunnittelet järjestämiesi Euroopan kansalaisten teemavuoteen 2013 liittyvien tapahtumien ja toimien oheismateriaalia, voit hyödyntää teemavuoden kampanja-aineiston malleja.

Sopimaton sisältö

Seuraavassa luetellun kaltaisia sisältöjä pidetään sivustolla sopimattomina. Tällaisen sisällön julkaiseminen sivustolla saattaa johtaa käyttäjätilin tilapäiseen tai lopulliseen sulkemiseen ja sopimattomien viestien poistamiseen. Kiellettyjä ovat:

 • Viestit tai kuvat, jotka ovat luonteeltaan herjaavia, loukkaavia, vulgaareja, vihamielisiä, siveettömiä, rienaavia tai uhkaavia. Tällaisia ovat esimerkiksi viestit ja muu aineisto, jotka ovat etnisesti, rasistisesti, uskonnollisesti tai seksuaalisesti hyökkääviä, loukkaavia tai halventavia.
 • Viestit tai kuvat, jotka ovat säädösten ja määräysten vastaisia.
 • Tuotteiden tai palvelujen mainostaminen ilman sivuston ylläpitäjän ennakkolupaa tai soveltuvaa asiayhteyttä.
 • Palveluun rekisteröityminen pelkästään oman henkilökohtaisen edun ajamiseksi tai edistämiseksi.
 • Laitonta toimintaa, kuten tietokoneohjelmien ja elokuvien laitonta kopiointia ja muita teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevat keskustelut.
 • Omien tai muiden ihmisten henkilökohtaisten yhteystietojen (esim. puhelinnumero tai osoite) julkaiseminen julkisesti nähtävillä olevilla foorumeilla.
 • Mikä tahansa muu sivuston ylläpitäjän soveltumattomana pitämä sisältö.
 • Linkit edellä mainitun kaltaista sisältöä sisältäville verkkosivuille.

Palstaetiketti ja ohjeita viestien kirjoittamiseen

 • Aiheiden on liityttävä EU:n toimintaan. Pitäydy aiheessa.
 • Otsikoi viestisi lyhyesti ja ytimekkäästi.
 • Pyri ilmaisemaan itseäsi mahdollisimman selvästi.
 • Vältä kiroilua ja loukkaavaa kielenkäyttöä.
 • Kaikkien viestien sisältö kuvastaa ainoastaan niiden kirjoittajien näkemystä, eikä Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 verkkosivusto ole niistä vastuussa.  
 • Kohtele kaikkia muita Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 verkkosivuston käyttäjiä kunnioittavasti ja kohteliaasti myös silloin, kun olet eri mieltä.

Nämä ohjeet kattavat yleisimmät tilanneet, mutta sivuston ylläpitäjä ei voi varautua kaikkeen. Tämän vuoksi verkkosivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jottei sivustoa käytettäisi väärin eikä sen toiminta häiriintyisi.

Ilmoita sääntörikkomuksista

Jos katsot, että joku Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 verkkosivuston käyttäjä rikkoo sivuston periaatteita ja sääntöjä, voit ilmoittaa asiasta sivuston ylläpitäjälle yhteydenottolomakkeella.

Seuraamukset

Sivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden valvoa sivuston viestejä ja poistaa sellaiset viestit, joissa ei noudateta näitä sääntöjä ja sivuston yleisiä käyttöehtoja. Tämä koskee myös viestejä, jotka häiritsevät tai haittaavat sivuston toimintaa.

Sivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden poistaa viestejä tai sulkea käyttäjätilejä tarpeen mukaan tilapäisesti tai lopullisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Jos katsot, että sivuston ylläpitäjä on kohdellut sinua epäoikeudenmukaisesti, voit ottaa ylläpitäjään suoraan yhteyttä. Mainitse yhteydenotossasi se sähköpostiosoite, jota käytit asianomaista viestiä lähettäessäsi. Sivuston ylläpitäjä ei keskustele käyttäjätilien sulkemisesta julkisesti.

Tekijänoikeusilmoitus: Tällä verkkosivustolla käytettyjen kuvien (lukuun ottamatta käyttäjien lähettämiä kuvia) tekijänoikeuden haltija on ©Euroopan komissio tai ©Dreamstime.

Additional tools

 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit