Navigation path

Julkaisut

Seuraavissa tutkimusraporteissa ja esitteissä on lisätietoa EU-kansalaisuuteen ja EU-kansalaisten oikeuksiin liittyvistä asioista.

Tutkimukset

Kansalaisten osallistuminen Euroopan unionissa (englanniksi): Tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisten osallistumisen teoreettista tutkimusta, toimintapolitiikkaa, käytäntöä ja osallistumisaktiivisuutta eri EU-maissa. Siinä annetaan suosituksia älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti uuden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman (2014–2020) tueksi.

Kansalaiskasvatus Euroopassa (englanniksi): Kansalaistaidon opetus sisältyy kaikkien EU-maiden perusasteen ja keskiasteen oppilaitosten opetussuunnitelmaan. Lähestymistavat kuitenkin vaihtelevat maittain. Oppiaineen opettajien tietojen ja taitojen kehittämiseen olisi panostettava enemmän. Tutkimuksen mukaan vallitseva näkemys oppiaineesta on, että kansalaiskasvatuksen olisi kehitettävä kriittistä ajattelua ja analyttisia taitoja sekä kannustettava oppilaita osallistumaan oppilaitoksen ja yhteiskunnan toimintaan.

Esitteet

Selaa julkaisuja luokittain

  • (2)
  • (18)    
   • (1)
   • (1)
   • (2)
   • (6)
   • (1)
   • (1)
   • (3)
   • (0)
   • (3)
  • (4)
  • (3)

Uusimmat julkaisut

Additional tools

 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit