Navigation path

Yhteistyökumppanit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä useiden strategisten kumppanien kanssa, jotta teemavuoden kampanja onnistuisi ja saavuttaisi kaikki kansalaiset.

Komission eri pääosastojen ja EU-maissa sijaitsevien edustustojen lisäksi teemavuoden kampanjassa ovat mukana myös muut EU-toimielimet sekä niiden ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

Europe Direct

Europe Direct -palvelu

Komission neuvontapalvelu, joka vastaa kysymyksiisi Euroopan unionista. Puhelinnumeroon 00 800 67 89 10 11 voi soittaa maksutta kaikkialta EU:sta.

Europe Direct

Europe Direct -tiedotuspisteet

EU-maissa on yhteensä lähes 500 tiedotuspistettä, joista saa tietoa EU:sta.

Euroopan parlamentti (ja sen tiedotustoimistot EU-maissa)

Euroopan parlamentti on EU-kansalaisten suoraan valitsema Euroopan unionin elin. Parlamentin 754 jäsentä valitaan viiden vuoden välein kussakin EU-maassa järjestettävillä vaaleilla.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n työnantajien, työntekijöiden ja muiden eturyhmien edustuselin. Tämä neuvoa-antava komitea antaa lausuntoja toimielimille, erityisesti neuvostolle, komissiolle ja Euroopan parlamentille.

Alueiden komitea

Alueiden komitea edustaa EU:n paikallis- ja alueyhteisöjä. Se tuo paikallis- ja alueviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekomenettelyyn.

eyca

Euroopan kansalaisten teemavuoden allianssi (EYCA)

EYCA on kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien verkosto,  joka edustaa 60 eurooppalaista järjestöä ja foorumia.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvoston perusarvoja ovat ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen sekä demokratia. Siihen kuuluu 47 jäsenmaata, joten se kattaa lähes koko Euroopan.

Kansalliset koordinointielimet - 2013

Eräät EU-maat omat nimenneet kansallisen koordinaattorin, jonka tehtävänä on organisoida kansallisia toimia, edistää tiedottamista paikallisista ja alueellisista toimista ja saada kaikki sidosryhmät mukaan teemavuoden kampanjaan.

Additional tools

  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit