Navigation path

EU-kansalaisen oikeuksiin

EU:n kansalaisuus ei ole pelkkää sanahelinää, vaan se tarkoittaa konkreettista oikeudellista asemaa, johon liittyy monenlaisia oikeuksia.

EU-kansalaisen oikeudet

EU pitää tärkeänä, että kaikki EU-kansalaiset tuntevat oikeutensa, jotta he pystyvät hyödyntämään niitä jokapäiväisessä elämässään. Komission laatimalla katsauksella EU:n kansalaisuuteen tuetaan näitä pyrkimyksiä. EU-kansalaisten oikeuksista määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen toisessa osassa. Oikeudet on kirjattu myös Euroopan unionin peruskirjan V lukuun.

Oikeus liikkua ja oleskella EU:n alueella ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää

Jokaisella EU-kansalaisella oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella, jos tietyt ehdot täyttyvät. Saapuessasi toiseen EU-maahan sinua voidaan esimerkiksi pyytää todistamaan henkilöllisyytesi. Jos aiot oleskella maassa yli kolme kuukautta, sinun on myös täytettävä joitakin edellytyksiä sen mukaan, onko kysymys työskentelystä, opiskelusta jne.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Jos muutat asumaan toiseen EU-maahan, sinulla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa samoin edellytyksin kuin asuinmaasi kansalaisilla.

Oikeus vedota Euroopan parlamenttiin

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Tällainen valitus tai pyyntö voi koskea niin henkilökohtaisia asioita kuin julkista etuakin. Aiheen on kuuluttava EU:n toimialaan ja koskettava välittömästi vetoomuksen esittäjää.

Oikeus tehdä kantelu oikeusasiamiehelle

Jokainen EU-kansalainen voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle hallinnollisista epäkohdista EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa.
Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EU:n toimielimiin ja muihin elimiin. Sinulla on oikeus saada vastaus millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Oikeus konsuliapuun

Jos tarvitset apua EU:n ulkopuolisessa maassa eikä kotimaallasi ole edustustoa kyseisessä maassa, sinulla on oikeus saada suojelua minkä tahansa muun EU-maan diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin kyseisen EU-maan kansalaiset. Konsuliapu käsittää EU:n kansalaisten kuolemantapaukset, onnettomuus- ja sairaustapaukset, pidätys- ja vangitsemistapaukset sekä väkivaltarikosten uhreille annettavan avun ja vaikeuksiin joutuneiden kotiinkuljettamisen.

Oikeus pyytää Euroopan komissiota ehdottamaan uutta lainsäädäntöä

EU-kansalaiset voivat eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia. Kansalaisaloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenmaita.

Perusoikeudet

EU perustuu ihmisarvon, vapauden, demokratian ja yhdenvertaisuuden arvoihin, oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mukaan luettuina vähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

Muut oikeudet

Oikeus sosiaaliturvaan

Kun muutat EU-maasta toiseen, maksat sosiaaliturvamaksuja vain yhteen maahan kerrallaan, vaikka tekisit töitä useammassa kuin yhdessä. Yleensä saat myös sosiaaliturvaetuudet pelkästään tästä maasta.

Terveydenhuolto ulkomailla

EU-lainsäädännön mukaan voit saada sairaanhoitoa toisessa EU-maassa ja korvauksen hoitokuluistasi oman maasi sairausvakuutuslaitokselta.

Opiskelu ulkomailla

EU-kansalaisena sinulla on oikeus opiskella toisessa EU-maassa samoin ehdoin kuin maan omillakin kansalaisilla.

Ostosten teko verkossa

EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö turvaa oikeutesi, kun teet verkko-ostoksia EU-maista.

Matkustajien oikeudet

Jos sinulla on matkustusongelmia kansainvälisellä junamatkalla tai lennolla, joka lähtee EU-maasta tai saapuu EU-maahan EU:n lentoyhtiöllä EU:n ulkopuolisesta maasta, voit olla oikeutettu saamaan hyvitystä ja korvausta.

Halvempia matkapuheluja

Kun käytät matkapuhelintasi toisessa EU-maassa, matkapuhelinoperaattorit eivät voi laskuttaa siitä mitä tahansa; EU:ssa on määrätty matkapuhelimen käytön verkkovierailuille hintakatot.

Turvallisen, varman ja kohtuuhintaisen energian saanti

EU on parantanut kuluttajansuojaa energiamarkkinoilla ja lisännyt mahdollisuuksiasi valita sinulle sopivin sähkö- ja kaasupalvelujen tarjoaja.

Additional tools

  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit