Navigation path

Visio: Euroopan kansalaisten teemavuosi

Kun EU-kansalaiset oppivat tuntemaan oikeutensa paremmin ja hyödyntävät niitä tehokkaammin, he saavat siitä yksilöinä suuremman edun, mikä hyödyttää samalla myös koko EU:n taloutta ja yhteiskuntaa.

Valistuneet kansalaiset tietävät, että he voivat vaikuttaa EU:n politiikkaan ja toimintaan. Heitä kannustetaan osallistumaan EU:n demokraattiseen prosessiin sen kaikilla tasoilla. Tämän on Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 visio. Teemavuosi antaa jokaiselle EU-kansalaiselle mahdollisuuden

 •  oppia tuntemaan oikeutensa ja mahdollisuutensa, joita EU-kansalaisuus hänelle tarjoaa, erityisesti oikeuden muuttaa asumaan ja työskentelemään mihin tahansa EU-maahan
 • osallistua keskusteluihin näiden oikeuksien käyttöön liittyvistä ongelmista sekä esittää ratkaisuja niihin
 • osallistua kansalaisfoorumeihin EU-politiikoista ja -asioista
 • valmistautua äänestämään vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa ja osallistua demokratian toteuttamiseen EU:ssa.

Teemavuoden aikana järjestetään mahdollisimman paljon ruohonjuuritason tapahtumia, joiden järjestämisessä ovat mukana kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja kansalaiset itse.

Euroopan komissio vastuulla ovat

 • viestintäkampanja, johon kuuluvat monikielinen verkkosivusto sekä oheisaineistoa mm. median käyttöön
 • teemavuoden käynnistävä kampanjatilaisuus medialle marraskuussa 2012
 • avaus- ja päätöskonferenssi sekä keskustelutilaisuuksia EU-komissaarien ja yhteiskunnan kaikkia kerroksia edustavien kansalaisten kesken
 • tuki eri puolilla EU:ta järjestettäville kansallisille, alueellisille ja paikallisille tapahtumille.

Additional tools

 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit