Navigation path

Taustaa: Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

Euroopan kansalaisten teemavuonna 2013 tuodaan esille Euroopan unionin kansaisten oikeuksia. Kaikki 500 miljoonaa eurooppalaista hyötyvät joka päivä näistä oikeuksista. Niistä koituu hyötyä myös Euroopan taloudelle.

Teemavuoden pyrkimyksenä on lisätä vuoropuhelua hallinnon eri tasojen, kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän välillä. Näin saadaan tietoa siitä, millaisessa EU:ssa kansalaiset haluaisivat elää vuonna 2020 ja mitä mieltä he ovat EU:n toiminnasta, hallinnosta ja oikeuksistaan.

Mihin tarvitaan kansalaisten teemavuotta?

EU-kansalaisten oikeudet on vahvistettu EU:n perussopimuksessa  (sopimus Euroopan unionista), ja ne täydentävät kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Nämä oikeudet kannattaa tuntea, ja niitä kannattaa myös käyttää. Oikeudet hyödyttävät samalla koko EU:ta niin taloudellisesti kuin siltäkin kannalta, että se on omiaan lisäämään kansalaisten tukea EU:n toiminnalle.

Euroopan komission vuonna 2010 laatimassa Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa katsauksessa todettiin, että EU-kansalaiset eivät pysty hyödyntämään kaikkia etujaan, koska he eivät tunne niitä. Erityisen huonosti tunnettu on oikeus muuttaa asumaan johonkin toiseen EU-maahan.

Euroopan parlamentti pyysi vuonna 2010 Euroopan komissiota nimeämään vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jotta keskustelu EU-kansalaisuudesta lisääntyisi ja kansalaiset saisivat lisää tietoa oikeuksistaan.

Poliittinen konteksti

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 ajoittuu merkittävään ajankohtaan:

  • Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään ensi vuonna (2014): Teemavuoden avulla tuetaan EU:n toimielinten ja jäsenmaiden toimia, joilla tiedotetaan kansalaisten äänioikeudesta europarlamenttivaaleissa ja kannustetaan ihmisiä äänestämään.
  • EU:n kansalaisuuden 20. vuosipäivä: EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 1993.
  • Vuonna 2013 julkaistaan uusi katsaus EU:n kansalaisuuteen: Katsauksessa tarkastellaan tapauksia, joissa EU-kansalaiset eivät ole voineet käyttää oikeuksiaan, ja esitetään ratkaisuja epäkohtien poistamiseksi.
  • Euroopan kansalaisten teemavuonna tuodaan esille EU-kansalaisuuden etuja niin yksilön, kuluttamisen, asumisen, opiskelun, työnteon kuin poliittisen vaikuttamisenkin näkökulmasta.
  • Suuren yleisön mukaan saaminen on olennaisen tärkeää: Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso muotoili asian seuraavasti EU:n tilasta vuonna 2012 pitämässään puheessa: "Ajat, joina Eurooppa yhdentyi kansalaisten hiljaisella suostumuksella, ovat ohi. Eurooppa ei enää voi olla teknokraattien, byrokraattien tai edes diplomaattien Eurooppa. Sen on oltava demokraattisempi kuin koskaan." Nykytilanteessa, jossa EU-mailla on monia taloudellisia ja rahoituksellisia haasteita, Euroopan kansalaisten oikeuksien vahvistaminen ja kansalaisnäkökulman korostaminen EU:ssa on entistäkin tärkeämpää. Jokaisen EU-kansalaisen saaminen mukaan omien yhteisöjensä ja yhteiskuntansa toimintaan niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin EU:nkin tasolla on olennaisen tärkeää demokratian ja EU:n tulevaisuuden kannalta.

Additional tools

  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Yhteydenotot

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Jos sinulla on yleistä kysyttävää EU:sta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopan parlamentin vaalit