Navigation path

07/11/2013 11:00 - 07/11/2013 13:30

Javni posvet o pravici do aktivne politične udeležbe | Maribor (Slovenia)

V okviru projekta EU Si Ti bo potekal peti regionalni posvet pred volitvami v Evropski parlament 2014. Zadnji od petih večjih posvetov, ki ob evropskem letu državljanov potekajo po regijah v Sloveniji, bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bodo o pomenu politične participacije pred volitvami v Evropski parlament prihodnje leto razpravljali: Janez Vouk, v.d. vodje Informacijske pisarne Evropskega parlamenta Tanja Fajon, poslanka v Evropske parlamentu
 Zofija Mazej Kukovič, poslanka v Evropskem parlamentu Milan Zver, poslanec v Evropskem parlamentu · Andrej Kirbiš s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Sanjin Jašar, družbeno-politični aktivist V drugem delu bo na vrsti razprava o volilni pravici v Evropski uniji ter izzivih glede povečanja politične in volilne udeležbe na volitvah v Evropski parlament 2014 in skupnem sooblikovanju prihodnosti EU, v kateri bodo sodelovali: Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani · Damjan Lajh s Fakultete
za družbene vede, Univerza v Ljubljani Jurij Toplak s Pravne fakultete, Univerza v Mariboru Predstavnik-ica Ministrstva za notranje zadeve Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo Državljanke in državljani lahko svoja mnenja in predloge ter vprašanja govorcem, ki bodo sodelovali na posvetu, že od 20. oktobra naprej postavljajo preko spletne strani: www.eu-dogodki.si/forum.

 

EU dogodki v Sloveniji

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections