Navigation path

25/09/2013 11:00 - 29/09/2013 15:00

Falu Demokrativecka 2013 | Falun (Sweden)

En temavecka om det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin. Varje av de fem temadagarna ägnas åt en demokratiarena: kommunen, regionen, landet, Europa och världen. Falu stadsbibliotek och Fisktorget, i anslutning till biblioteket. är huvudarenorna under Falu Demokrativecka.

Falu Demokrativecka 2013

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections