Navigation path

11/04/2013 16:00 - 18/04/2013 22:00

20. Dny evropského filmu | Praha, Brno, Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště, Boskovice, Ostrava, Hradec Králové (Czech Republic)

Evropské filmy odrážejí velkou rozmanitost a vícero možných způsobů, jak nahlížet na stejná témata, která jsou charakteristická pro kulturní život a mezikulturní výměnu v Evropě. Jsou tak základem kvalitního a atraktivního evropského filmového průmyslu. Dvacáté Dny evropského filmu nám všem opět poskytnou skvělou příležitost mít potěšení z tvořivosti evropských filmových režisérů a herců. Součástí festivalu je stejně jako v předchozích letech zvláštní sekce věnovaná tématu evropského roku. Sekce „K věci“ se letos zaměřuje na občanství. Vybrané snímky představují postavy, které svými činy poukazují na různé aspekty občanství a práv s ním spojených v dnešní Evropě, jako je například boj proti diskriminaci, sociální začlenění a zabezpečení, ochrana životního prostředí nebo demokratická participace.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections