Navigation path

Partnerid

Komisjon teeb koostööd mitme strateegiliselt olulise partneriga, et tagada Euroopa aasta edukus ja jõuda kõigi kodanikeni nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Lisaks mitmesugustele komisjoni osakondadele ja esindustele ELi riikides toetavad komisjoni olulisel määral ka teised ELi institutsioonid ja välispartnerid.

Europe Direct

Europe Directi kontaktikeskused

Komisjoni teabeteenistus, mis aitab leida vastuseid Euroopa Liidu kohta käivatele küsimustele.
Võite helistada tasuta telefoninumbril 00 800 67 89 10 11 kõikjalt EList.

Europe Direct

Europe Directi teabekeskused

Teavet ELi kohta võite saada ligi 500 büroost, mis asuvad kõikides ELi riikides.

Euroopa Parlament (ja selle infobürood liikmesriikides)

Euroopa Liidu otse valitav institutsioon. Euroopa Parlamendi 754 liiget valitakse iga viie aasta tagant ELi liikmesriikide valijaskonna poolt.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Esindab Euroopa tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi. Nõuandva koguna esitab arvamusi suurematele institutsioonidele – eeskätt nõukogule, komisjonile ja Euroopa Parlamendile.

Regioonide Komitee

Piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELis. Kaasab Euroopa otsustamisprotsessi piirkondlikud ja kohalikud asutused.

eyca

Euroopa kodanike aasta allianss (EYCA)

See kodanikuühiskonna sidusrühmade ühendus esindab 60 organisatsiooni ja Euroopa tasandi platvormi.

Euroopa Nõukogu

Edendab oma põhiväärtuste järgimist, milleks on inimõigused, demokraatia ja õigusriik. Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigiga on hõlmatud peaaegu kogu Euroopa.

Riiklikud koordineerimisasutused - 2013

Mõningad riigid on nimetanud ametisse riikliku koordineerija, kelle ülesanne on korraldada riiklikku tegevust, olla abiks kohaliku ja piirkondliku tegevuse edendamisel ning kaasata Euroopa aasta üritustesse asjakohaseid sidusrühmi.

Euroopa kodanike aasta saadikud - 2013

Saadikud: Euroopa kodanike aasta 2013 saadikud on avalikkusele tuntud inimesed, kes toetavad aastat Euroopa Liidu ja kohalikul tasandil.

Aasta näod - 2013

Aasta näod: eri liikmesriikidest pärit kodanikud on kasutanud oma ELi õigusi erinevatel viisidel ja mõned neist on Euroopasse ebatavaliselt panustanud – nemad on meie „Aasta näod“.

Kõneisikud - 2013

Kõneisikud: need on akadeemikud ning eksperdid kodakondsuse ja ELi õiguste vallas, kes pühendavad sellele aastale oma aega ja kogemusi, jagades üldsusega teadmisi oma valdkonna kohta.

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised