Navigation path

Ametlikud dokumendid

Siin esitatud dokumendid kajastavad Euroopa kodanike aasta tekkelugu algsest ettepanekust kuni lõpliku otsuseni.

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013)

Browse documents by category

    • (16)

Latest documents

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised