Navigation path

20/05/2013 09:00 - 20/05/2013 15:00

Фестивал на езиците | Смолян (Bulgaria)

Честване на рождения ден на Европа с Фестивал на езиците проведен от учениците на ГПЧЕ „Иван Вазов” Смолян , с подкрепата на Europe direct Смолян.

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised