Navigation path

Räägi kaasa!Räägi kaasa!

Euroopa kodanike aasta 2013 oli pühendatud ELi kodakondsusest tulenevatele õigustele. 2014. aastal jätkuvad mõned Euroopa kodanike aasta tegevused, pöörates nüüd rohkem tähelepanu Euroopa Parlamendi valimistele, mis toimuvad ajavahemikus 22.–25. mai. Käesoleval aastal soodustame dialoogi kõigi valitsustasandite, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel. See toimub üle kogu Euroopa korraldatavate ürituste ning konverentside raames, kus arutatakse esindus- ja osalusdemokraatia olulisust ELis ning teavitatakse võimalustest, kuidas paremini osaleda Euroopa demokraatlikus protsessis.

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Videod

Euroopa Parlamendi valimised

Kas Teil on ELi kohta küsimusi? Küsige meilt!