Navigation path

Visioon: Euroopa kodanike aasta

Mida paremini mõistavad ELi kodanikud oma õigusi ELis ja mida enam nad neid kasutavad, seda kasulikum on see neile kui üksikisikutele, aga ka ELi majandusele ja ühiskonnale.

Hästi informeeritud kodanikud saavad aru, et neid seovad Euroopa Liiduga ühised huvid, ja julgevad rohkem osaleda ELi demokraatliku elu kõikidel tasanditel. See on Euroopa kodanike aasta 2013 visioon. Selle aasta jooksul avaneb inimestele kogu Euroopa Liidu võimalus

 •  saada teada, millised on nende õigused ja võimalused, mis käivad kaasas ELi kodanikuks olemisega – eeskätt õigus elada ja töötada kõikjal ELis;
 • osaleda aruteludel, mis käsitlevad takistusi õiguste kasutamisel, ja esitada konkreetseid ettepanekuid nende kõrvaldamiseks;
 • võtta osa ELi poliitikat ja muid teemasid käsitlevatest kodanike foorumitest;
 • valmistuda 2014. aasta eurovalimisteks ja olla tegev ELi demokraatlikus elus.

Võimalikult palju tegevusi leiab aset kodanike endi lähikonnas ning neid korraldavad kodanikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ise.

Euroopa Komisjon vastutab järgmiste tegevuste eest:

 • teavituskampaania koos mitmekeelse veebilehe, kampaania tööriistade, pressile suunatud teabe ja reklaammaterjalidega;
 • aasta käivitamine meedias (avakoosolek) novembris 2012;
 • ava- ja lõppkonverents ning dialoogid Euroopa volinike ja kõikide elualade kodanike vahel;
 • riiklike, piirkondlike ja kohalike ürituste toetamine kogu ELis.

Additional tools

 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised