Navigation path

27/11/2013

Afslutningskonference for EYC2013: Borgertopmøde med engagement og spørgelyst

Den 7. november blev der afholdt et stort EU-borgertopmøde i DGI-Byen i København. Arrangørerne af borgertopmødet var Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentet i Danmark sammen samt Alliancen for Borgernes Europaår. Arrangementet bød på en spændende debat om fremtidens EU.

Repræsentationschef for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Jan Høst Schmidt kunne den 7. november byde velkommen til EU-borgertopmøde i København. Kommissionen havde inviteret 4000 tilfældigt udvalgte københavnere til at komme. Formålet med arrangementet var at få skabt en god debat og lade helt almindelige danskere tilkendegive deres holdning til en lang række EU-relaterede spørgsmål, for eksempel vad EU skal beskæftige sig med og hvordan det folkelige engagement kan stærkes EU skal prioritere.

Til at styre deltagerne sikkert igennem arrangementets program var DR-journalist Niels Krause Kjær. Arrangementet var inddelt i forskellige temaområder, og under hvert tema var der afsat tid til oplæg fra relevante interesseorganisationer og eksperter samt en rundbordsdiskussion i mindre grupper.

Blandt temaerne der denne aften blev diskuteret var bl.a. borgernes involvering i EU:s politik, borgernes forhold til EU-institutionerne - temaer der ligger i klar forlængelse af EYC2013 – Borgernes Europaår.

Løbende blev der gennemført afstemninger i salen om forskellige EU-spørgsmål, og dermed havde den enkelte deltager rig mulighed for at komme orde. Der blev bl.a. foretaget afstemninger om deltagernes holdning til i hvor høj grad, at EU har indflydelse på Danmark. Her tilkendegav et stort flertal i salen, at de mener, at EU har markant indflydelse på indretningen af det danske samfund. Der var også rundbordsdiskussioner, hvor deltagerne havde mulighed at uddybe sine meninger og tage indtryk af andres holdninger.

Arrangementet blev afrundet af en politisk paneldebat mellem Christian Langballe MF (DF), Jeppe Kofod MF (S), Jakob Ellemann-Jensen MF (V) og Morten Helveg Petersen (RV)

Via dette link kan du se en række af de tweets, som relaterer sig til borgertopmødet den 7. november: https://storify.com/euidanmark/borgertopm-de-i-dgi-byen-7-november-2013

Billedtekst/picture text: Der var et stort engagement undervejs i arrangementets rundbordsdiskussioner, hvor blandt danskernes forhold til EU, des politik og hvad udgør en europæiske identitet blev debatteret.

 

 

English summary:

Closing conference for the European Year of Citizens 2013 in Denmark

On 7 November, a large closing conference for the EYC2013 in Denmark was held at DGI-Byen in Copenhagen. Hosted by the Representation Office of the European Commission in Denmark, the European-Parliament in Denmark and Alliancen for Borgernes Europaår, the purpose of the conference was to discuss the future of the EU and to focus on the themes of active citizenship, democracy and what issues EU should be prioritised.

As well as over one hundred citizen participants who were there to discuss and debate on the EU, well known television host Niels Krause Kjær moderated the programme that included presentations from experts, working group sessions, voting on different relevant issues and a panel discussion with four Danish politicians involved in the EU.

To view photographs and social media activity from the conference, click here.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contacto

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Para preguntas generales

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Elecciones europeas