Navigation path

21/03/2013 11:30 - 24/03/2013 17:00

15. Národní výběrová konference | Rakovník (Czech Republic)

EPM v ČR ve spolupráci s Masarykovou obchodní akademií Rakovník a s městem Rakovník pořádá již 15. Národní výběrovou konferenci.

Záštitu převzali Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., ministr školství, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, PaedDr. Milan Němec, náměstek hejtmana, a město Rakovník. Zasedání se zúčastní čtyřčlenné delegace z celkem dvaceti škol z celé ČR. Zároveň pozveme i školy ze zahraničí, které přinesou do diskuse odlišné názory. Studenti budou rozděleni do osmi pracovních skupin. Každá skupina dostane přidělené vlastní aktuální téma, které během zasedání prodiskutuje a vytvoří rezoluci - nástin možného řešení problému. Poslední den konference se všichni účastníci sejdou na Plenárním zasedání, kde o vytvořených rezolucích diskutují a také hlasují. Zastřešujícím tématem je: Educate yourself, educate your world. Celá konference probíhá v anglickém jazyce. Celkem počítáme s účastí 72 českých studentů a jejich pedagogického doprovodu, 10 zahraničních studentů, 30 hostů ze zahraničí a organizačního týmu. Po celé 4 dny budou studenti kriticky přemýšlet nad všemi tématy, která se budou rozebírat v průběhu zasedání. Témata budou rozličná a vybraná podle aktuálního evropského diskursu. Účastníci si tak rozšíří všeobecné znalosti aktuálního dění a ožehavých otázek. Jako vedlejší produkt má projekt řadu dopadů na osobnostní rozvoj, např. zlepšení schopnosti komunikovat, argumentovat a pracovat v týmu, aktivně využívat cizí jazyk v běžné komunikaci, zvýšení celkového povědomí o činnosti evropských institucí, osobnostní rozvoj a mnohé další.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections