Navigation path

14/05/2013

Potočnik o zelenih možnostih za razvoj

Evropski komisar Janez Potočnik se je na javni razpravi o prihodnosti Evropske unije v ljubljanskem Cankarjevem domu zavzel za ustvarjalen dialog, ki bo vrnil zaupanje med vladami in civilno družbo – Za Slovenijo, ki se ponaša s širnimi gozdovi in velikimi zalogami vode, vidi Potočnik eno večjih razvojnih priložnosti v ekoloških inovacijah in «zeleni industriji».

Ljubljana, 9. maja 2013 -  Na razpravi, ki jo je v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravilo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta in Uradom vlade RS za komuniciranje, je evropski komisar za okolje Janez Potočnik prisluhnil mnenjem državljanov o okoljskih zadregah in odgovarjal na njihova vprašanja.  Ta so bila tudi povsem konkretna, vendar se jim ni izmikal, saj je poudaril, da zelo ceni civilno pobudo in da ima izredno pozitivne izkušnje z nevladnimi organizacijami. Ko je ugotavljal, da 80 odstotkov nacionalne zakonodaje temelji na smernicah in ukrepih Evropske unije, je vendarle opozoril na načelo subsidiarnosti in se zavzel za ustvarjalen dialog, ki bo vrnil večkrat omajano zaupanje med vladami in civilno družbo.  

Pogovor,  ki je v polno zasedenem Klubu Cankarjevega doma potekal pod naslovom "EU Si ti – DIALOG 9/5/13", je sicer eden od  42 podobnih dialogov z državljani, ki jih pripravljajo že od lanske jeseni in se bodo vrstili v članicah EU do prihodnje pomladi , a edini, ki je bil prav na dan Evrope.  Povezoval ga je slovenski ambasador evropskega leta državljanov Igor E. Bergant, na 3. programu in na spletni strani pa ga je neposredno prenašala TV Slovenija.

Komisar Potočnik je uvodoma ugotovil, da bo na svetu čez 30 let devet milijard ljudi in da zaradi omejenih virov ni druge možnosti kot naravnanost na trajnostni razvoj in odgovorno ravnanje z odpadki.  Evropa je izjemno uvozno odvisna, saj za vsak izdelek uvozi približno polovico surovin in 60 odstotkov energije. Zato mora bodoča industrijska politika temeljiti na smotrni proizvodnji z manjšo porabo vode, energije in surovin ter na ponovni izrabi odsluženih izdelkov. Za Slovenijo, ki se ponaša s širnimi gozdovi in velikimi zalogami vode,  je komisar Potočnik menil, da je ena njenih večjih razvojnih priložnosti v ekoloških inovacijah in «zeleni industriji». Med drugim je omenil predelavo odpadlih elektronskih naprav, v katerih so dragocene kovine, in možnost hitrega in velikega prihranka pri porabi sanitarne vode z uvedbo sorazmerno preprostih tehnoloških rešitev.

Odgovoren in dolgoročno usmerjen odnos do okolja je po besedah komisarja Potočnika tudi  ključna priložnost za razvoj v ekonomskem smislu. «Politika bi morala v to smer aktivno usmerjati  gospodarstvo in potrošnike. Kdor bo to prvi razumel, bo zmagovalec tranzicije. Do sprememb pa bo prišlo, ko bodo ljudje prek socialnih omrežij to zahtevali od politikov», je poudaril. Ob konkretnem vprašanju o težavah z odpadki v Sloveniji je omenil, da v petih članicah EU sploh več ne odlagajo odpadkov, ampak jih ločujejo in prav vse znova uporabijo. Res pa je še več takih, kjer zavržejo kar 80 odstotkov odpadkov.

Komisar Potočnik je kot neutemeljene  zavrnil nekatere kritike, ki so se razplamtele zaradi napačnih informacij o načrtovanih smernicah EU (recimo o vodi in semenih), hkrati pa je poudaril, da ceni prizadevanja vseh, ki spodbujajo k izboljšanju ukrepov.

http://www.eu-dogodki.si/sl/events/show/15/eu_si_ti._dialog_9513.html

 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections