Navigation path

15/05/2013

Medborgardialog om Europa i Malmö – fri rörlighet viktigast

Igår arrangerades ett panelsamtal om arbetsmarknaden för unga och Europas framtid. Seminariet var en del av uppmärksammandet av Europadagen som belyser aktuella och relevanta EU-frågor och Medborgaråret 2013. Seminariet avslutades med att publiken fick rösta i olika frågor med hjälp av mentometerknappar.

Syftet med panelsamtalet i Malmö var att belysa hur man som ung på arbetsmarknaden kan dra nytta av den fria rörligheten inom EU och hur tillväxt och jobb kan skapas för den yngre generationen. Seminariet var ett samarrangemang mellan EU-kommissionens kontor i Sverige, Irlands Ambassad i Sverige och Region Skåne.

– I Sverige har man inte så mycket kontakt med arbetslivet under sin skolgång. Vi borde i integrera arbetslivet tidigare och mer naturligt redan under gymnasietiden, sa paneldeltagare Daniel Braun, delprojektledare Interreg NEO.

Publiken trycker till
Seminariet avslutades med sikte på Europas framtid. Besökarna fick tycka till med hjälp av att trycka på mentometerknappar. Frågorna handlade om vilket Europa de vill leva i och om de kände till sina rättigheter som EU-medborgare. Publiken röstade fram att det viktigaste området som EU borde satsa mest på var den ekonomiska krisen och sociala frågor.

 – Om integrationen misslyckas hamnar människor i utanförskap. Det är ett misslyckande på europeisk nivå. När marknaden vänder, och det kommer att vända, måste vi vara där med rätt kompetens, berättade paneldeltagare James Joseph Carroll, Irlands ambassadör.

Den fria rörligheten viktigast

Publiken röstade överlägset fram att den viktigaste rättigheten som EU-medborgare var att kunna bosätta sig, studera eller arbeta var man vill inom EU.

– Om att arbeta utomlands är någonting man är intresserad av så ska det vara enkelt att göra det, sa paneldeltagare Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.

 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections