Navigation path

17/10/2013

European Year of Citizens Ambassadors support Youth on the Move initiative

Studying abroad and finding jobs in the European Union were some of the key topics discussed with visitors at the Youth on the Move event that took place from 3-5 October, at the Kosice Kulturpark.

English

Political scientist, and European Year of Citizens 2013 Ambassador, Samuel Abraham introduced the theme ‘Young people and the European Union‘ at the event, saying, “The EU is often defined and defended—especially in recent years during the economic crisis—in negative terms. The positive side of Europe’s unification is sidelined. Yet what we witness in Europe today is historically unprecedented.”

Mr Abraham also said in his presentation, “Never before have so many Europeans been free from feeling threatened by politicians, ideologies or fanatics. Our students study and work in different countries and their rights are protected.”

His fellow EYC2013 Ambassadors Katarina Brychtová, well known Slovak TV presenter, appreciated that her children have the opportunity participate in the Erasmus programme. "When we were in their age we couldn´t even imagine something like that. It's great that young people today have these options.” she said.

Besides the interventions of the Ambassadors, participants at the event had also the opportunity to meet and discuss with the EU Vice President Maroš Sefčovič and with Mr Jan Truszczynski, Director General for Education and Culture at the European Commission.

Youth on the Move is a European Union initiative, which aims to promote the mobility of young people, improving their education and their chances in the labor market

              

 

 

Slovak

Veľvyslanci kampane Európsky rok občanov 2013 Samuel Abrahám a Katarína Brychtová podporili iniciatívu Mládež v pohybe.

Košice, 5. Oktober. 2013 - Študijné pobyty v zahraničí, pracovné príležitosti v Európskej únii a bohatý sprievodný program bolo pripravených pre návštevníkov podujatia Mládež v pohybe, ktoré sa konalo v dňoch 3. -5. oktobra v košickom Kulturparku. Program Mládež v pohybe je iniciatívou Európskej únie, ktorého cieľom je podporiť mobilitu mladých ľudí, zvyšovanie ich možnosti uplatnenia na trhu práce a skvalitňovanie ich vzdelania.

Medzi osobnosťami, ktoré sa zúčastnili podujatia bol  politológ Samuel Abrahám, ambasádor Európskeho roka občanov 2013, ktorý uviedol tému „Mladí ľudia a Európska únia“. Návštevníci podujatia mali možnosť stretnúť sa s podpredsedom Európskej komisie Marošom Sefčovičom a počas záverečného ceremoniálu aj s generálnym riaditeľom EK pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Janom Truszczynským.

Ambasádorka pre Európsky rok občanov 2013 Katarína Brychtová ocenila, že napríklad aj jej deti sa mohli zúčastniť programu Erasmus. "My sme si to v ich veku nedokázali ani predstaviť. Je skvelé, že dnešní mladí ľudia tieto možnosti majú a dokážu ich aj využiť," povedala.

           

  EU Vice President Maroš Sefčovič                         EYC2013 Ambassadors Katarina Brychtová

  Jan Truszczynski, Director General for Education and Culture 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections