Navigation path

15/10/2013 - 30/11/2013 10:00

Olympiáda lidských práv | Celá ČR (Czech Republic)

Olympiáda lidských práv (OLP) je dobrovolnou, zájmovou činností studentů středních škol.Olympiáda lidských práv se skládá ze dvou kol. První kolo probíhá formou internetového dotazníku, do kterého se mohou přihlásit všichni studenti ve věku 15-19 let.

 V dotazníku studenti odpovědí na otázky a poté sepíší krátkou úvahu na daná témata. V druhém kole vybraní soutěžící napíší esej na rozličná témata. Finalisté potom diskutují s odbornou porotou na téma své eseje, ale porotci se jich mohou zeptat i na jakékoliv jiné otázky týkající se lidských práv.

Related links

Additional tools

  • Text verkleinern
  • Text vergrößern
  • kontrastreiche Version
  • Standardfarbe wählen

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Allgemeinen Fragen

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europawahlen