Navigation path

Vilkår og betingelser

Læs reglerne nøje – de indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske pligter og rettigheder. Reglerne kan ændres fra tid til anden, så du bør tjekke dem med jævne mellemrum.

Websitet for borgernes Europaår 2013 ejes og administreres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation.

Indledning

For at sikre en venlig og behagelig tone på portalen har vi fastlagt nogle grundlæggende regler for adfærd, der kan blive ajourført fra tid til anden uden varsel. Alle besøgende, der bruger websitet, forventes at læse og følge disse regler. Giv dig god tid til at stifte bekendtskab med portalens retningslinjer

NB: Korrekt anvendelse af visuelle elementer (der indgår i kampagneredskaberne)

Når du anvender sloganet, logoet og andre visuelle elementer fra borgernes Europaår 2013, accepterer du kun at forbinde dem med formål, der er forenelige med årets principper og offentlige formål samt med de eksisterende ophavsretlige regler.

Se en detaljeret juridisk meddelelse fra Europa-Kommissionen her.

Kampagneredskaberne giver dig mulighed for at brande og illustrere dine arrangementer og aktiviteter i forbindelse med borgernes Europaår 2013 ved at tilpasse modellerne i det officielle kampagnedesign.

Upassende indhold

Følgende anses for at være upassende indhold. Hvis du lægger sådant indhold på websitet, kan din konto blive suspenderet eller lukket, og indholdet blive fjernet:

 • Tekst eller billeder af ærekrænkende, anstødelig, vulgær, hadsk, chikanerende, obskøn, profan eller truende art. Dette omfatter ethvert budskab eller materiale, der er etnisk, racemæssigt, religiøst eller seksuelt ubehageligt, krænkende eller ringeagtende.
 • Tekst eller billeder, som overtræder love og regler.
 • Eksplicit reklame for produkter eller tjenesteydelser uden vores forudgående samtykke eller tilstrækkelig kontekst.
 • Registrering  med det ene formål at lægge indhold ud/støtte/fremme noget til egen personlig vinding.
 • Omtale af ulovlig virksomhed som f.eks. piratkopiering af software og film og anden krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Offentliggørelse af dine eller andre folks personlige kontaktoplysninger (dvs. telefonnumre, adresser osv.) på offentligt tilgængelige fora.
 • Alt andet, som vi anser for upassende.
 • Links til noget af det ovennævnte.

Hvad vi forventer af dig og tips til, hvordan du kan kommunikere bedre

 • Hold alle bidragene inden for det  relevante interesseforum.
 • Brug korte og koncise titler for det, du lægger på.
 • Prøv at formulere dig så klart og tydeligt som muligt.
 • Undgå grimt eller fornærmende sprogbrug.
 • Alt indhold fra brugerne er udtryk for forfatterens synspunkter, og websitet for borgernes Europaår 2013 kan ikke holdes ansvarligt for noget budskab.
 • Behandl altid andre på websitet for borgernes Europaår 2013 ordentligt og med respekt, selvom I er uenige.

Disse regler dækker de mest almindelige situationer, men er ikke udtømmende. Vi forbeholder os retten til at træffe de foranstaltninger, vi skønner nødvendige for at sikre, at websitet for borgernes Europaår 2013 ikke forstyrres eller misbruges på nogen måde.

Anmeld en overtrædelse

Hvis du mener, at andre overtræder websitets regler, bedes du kontakte os og fortælle os om det.

Disciplinære sanktioner

Vi forbeholder os retten til at overvåge websitets indhold og slette alt, der ikke overholder disse regler og vores almene vilkår og betingelser på portalen. Dette omfatter indhold, der forstyrrer vores tekniske funktioner.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at lukke eller forbyde, midlertidigt eller permanent, alt indhold, vi anser for nødvendigt.

Hvis du føler, at du er blevet uretfærdigt behandlet af os, du kan klage direkte til os. Når du kontakter os, bedes du angive den e-mailadresse, du brugte, da du lagde indholdet på websitet. Vi drøfter ikke suspensionen af portalens medlemmer med den brede offentlighed.

Om ophavsret: De beskrivende billeder på dette website (undtagen bidrag fra brugere) er omfattet af følgende ophavsret: © Europa-Kommissionen eller © dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet